Nieuws

Expertvisie IX – mr. Theo Gommer – Pensioen in eigen beheer nu echt uitgefaseerd

Pensioen in eigen beheer nu echt uitgefaseerd!

In juli schreef ik over de plannen van Wiebes inzake het pensioen in eigen beheer van de Directeur Groot Aandeelhouders (zie Expertvisie VII). Op Prinsjesdag diende hij het wetsvoorstel hiertoe in.

De reeds bekende 3 varianten zijn inderdaad gebleven:

-afkoop, met een korting van maar liefst 34,5% in 2017 (2018 25% en 2019 19,5%). De maximale belastingdruk is dan 34,06%.

-omzetting in een Oudedagsverplichting.

-of per 2017 het pensioen premievrij maken – er is dus geen toekomstige opbouw meer mogelijk – en het opgebouwde pensioen gewoon laten staan.

De afkoop en de omzetting mogen op basis van de fiscale voorziening, in plaats van de veel hogere commerciële voorziening. De dividendklem is dan grotendeel weg.

Voordat een DGA de juiste keus kan maken zal hij goed en zorgvuldig alle opties en mogelijkheden moeten bekijken. Inclusief eventueel het terughalen van verzekerd kapitaal naar de eigen BV, dat moet wel vóór 2017. Snelle actie is dan vereist!

Dan de rol van partner. Dat heeft Wiebes zeer creatief opgelost: de partner móet namelijk instemmen met de afkoop of omzetting! Daarover moet de Belastingdienst vervolgens binnen 1 maand worden geïnformeerd. Bij die info moet ook aangegeven worden of er een regeling is getroffen met het oog op een eventuele echtscheiding.

Van groot belang zijn daarnaast ook de gevolgen voor de partner bij overlijden. Bij afkoop resteert er geen parnerpensioen meer. Dat kan overigens eenvoudig opgelost worden overigens. Er mag nog gewoon een partnerpensioen verzekerd worden. Dat kan trouwens ook als nabestaandenlijfrente (dus vanuit privé) of gewoon een losse risicoverzekering in Box III, waardoor bij overlijden een netto-kapitaal tot uitkering komt.

Bij omzetting in een oudedagsverplichting krijgt de DGA vanaf AOW-datum een uitkering van 20 jaar. Deze gaat bij overlijden voor de resterende duur over op de erfgenamen (partner). Daarna resteert er geen uitkering meer voor de partner. Ook hiervoor moet dus een keus gemaakt worden om dit ‘bij te verzekeren’.

Tot slot echtscheiding. Zowel bij afkoop als omzetting in een Oudedagsverplichting is de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding niet (meer) van toepassing. Mede afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden moet goed gekeken worden naar de gevolgen van deze keuzes bij een eventuele echtscheiding. Ook daarover moet dus de belastingdienst worden geïnformeerd. Een goede oplossing kan dan zijn om bij een echtscheiding de afkoopsom of de Oudedagsverplichting te verdelen.

Al met al 3 eenduidige opties, waarbij in eerste instantie naar het resterende partnerpensioen gekeken moet worden. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.

Daarna is het verstandig om als DGA eens de totale inkomenspositie na ‘stoppen met werken’ in kaart te brengen en op basis daarvan een goed plan te maken. Vele accountants en belastingadviseurs zijn al druk doende hun DGA’s hierover te adviseren.

Graag verwijs ik u tot slot ook naar www.pensioenweblog.nl, daar vindt u heel veel zinnige pensioeninformatie!

 

TheoGommer-Website (533x800)