Nieuws

Expertvisie – Julius Kousbroek – “Payrolling is here to stay”

Expertvisie – Julius Kousbroek: “Payrolling is here to stay”

Stel, een timmerman neemt een grote opdracht aan en heeft ter ondersteuning een tijdelijke kracht nodig. Kan je van deze zelfstandige verwachten dat hij een CAO van 185 pagina’s bestudeert, een loonadministratie opstart, en zich verdiept in risico’s bij ziekte? Het is een bijna retorische vraagstelling en legt een potentiële groeibreker bloot. Hoe zonde zou het immers zijn – maatschappelijk én persoonlijk – als al deze rompslomp meer werk in de weg staat!

Met het mkb als motorblok van onze economie, en regels en rompslomp als dreigende vastlopers, levert payrolling de noodzakelijke smeerolie. Als bijzondere vorm van uitzenden zet payrolling de ondernemer in zijn kracht en verlaagt het de drempel om mensen aan het werk te helpen. Daarbij geldt: ieder zijn specialisme. De payroller ontzorgt financieel, juridisch en administratief, zodat ondernemer en medewerker samen direct aan de slag kunnen. In een vast tarief worden alle financiële risico’s voor de ondernemer afgedekt. En de timmerman? Die durft de grote klus aan te nemen, en is zowaar tijdelijk een zelfstandige mét personeel. Zonder gedoe en risico’s.

Ook in andere varianten zorgt payrolling voor meer werk; bijvoorbeeld als een uitzendonderneming de complexe backoffice uitbesteedt aan een payroller. Uitzendondernemers starten hun bureau namelijk doorgaans niet omdat ze enthousiast worden van zaken als loonbeslagen, NEN-controles en debiteurenbeheer. Ze willen graag doen waar ze goed in zijn: bemiddelen in personeel en zorgen voor de juiste match!

De bekendste payroll vorm is de startende of groeiende ondernemer die het werkgeverschap over nieuw personeel deelt met een payroller. De ondernemer is leidinggevend op de werkvloer; de payroller regelt zaken als verloning, ziekteverzuim en de premieafdracht aan het sociale bestel. Want voor die verantwoordelijkheden bent u namelijk niet uw bedrijf gestart. U wilt focus houden op uw core business!

Dit alles klinkt voor veel ondernemers als muziek in de oren, maar de dienstverlening kan in de laatste variant ook misbruikt worden. Zo is payrolling uitdrukkelijk niet bedoeld om vaste krachten over te zetten op een tijdelijk payroll contract, zoals dat tien jaar geleden regelmatig voorkwam en waardoor payroll in het negatieve is getrokken. Aangescherpte wet- en regelgeving heeft – met hulp van de zogenaamde CAO-politie – de schapen van de bokken weten te scheiden. Maar er blijven fundamentele vragen te stellen. Waarom hebben flexwerkers in veel gevallen een minder goede pensioenopbouw dan vaste krachten? En is het niet raar dat payrolling voor veel ondernemers kennelijke noodzaak is om mensen aan het werk te helpen?

Feit is dat de overheid de laatste twintig jaar steeds meer verantwoordelijkheden op het bordje van de ondernemer heeft gelegd. Met name de rompslomp en verplichtingen rondom loondoorbetaling bij ziekte en ontslag, maar ook de recente ‘update’ van de Flexwet en de Wet DBA zorgen bij elkaar in een gevaarlijke cocktail voor veel kopzorgen bij ondernemers. Hoezeer je het je mensen ook gunt, je denkt wel twee keer na of je de enorme risico’s die horen bij het vaste contract nog wel kunt dragen.

Vanuit deze achtergrond is de opkomst van payrolling een logische. De behoefte van ondernemers aan een stuk flexibiliteit is vaak economische noodzaak en dus ook met geen enkele wet weg te nemen, blijkt ook uit een recent rapport van Panteia. Zaak is om te zorgen voor een inclusief arbeidsmarktklimaat; zonder hoge drempels om mensen aan het werk te helpen. En waarin “flex” netjes is geregeld. Zo krijgen payroll krachten bij gelijk werk al dezelfde beloning als vaste medewerkers. Een goed begin, maar wat mij betreft zetten we flex verder in haar kracht en zorgen we er voor dat payroll krachten al vroeg een goed pensioen kunnen opbouwen.

Julius Kousbroek, Managing Director van WePayPeople, tevens lid van het SER Jongerenplatform

Expertvisie - Payrolling is here to stay - We Pay People -Julius Kousbroek