Nieuws

Expertvisie – Mr. Theo Gommer MPLA: DGA-pensioen ‘on hold’ en de ‘werknemerspensioenspagaat’.

DGA-pensioen ‘on hold’ en de ‘werknemerspensioenspagaat’.
14 maart 2016

Staatssecretaris Wiebes heeft uitstel gevraagd tot 23 maart a.s. om te overleggen met de Tweede Kamer met betrekking tot het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder in de eigen BV. In mijn column begin april kom ik uiteraard terug op het vervolg.

Dan de ‘andere’ tang waar ik in mijn eerste column over sprak, die van het werknemerspensioen. Dat zit inmiddels in een keuzespagaat. Zoals geschreven zijn er twee opties. Of een ondernemer/werkgever garandeert zijn werknemers een gegarandeerde pensioenuitkering of niet. Als hij dit doet dan lijkt dat ‘heel aardig’, maar is het eigenlijk niet. Allereerst niet voor hemzelf. De kosten van een garantiepensioen zijn al hoog en lopen alleen maar hoger op gezien de langdurige lage marktrente en de stijgende levensverwachting. Daarnaast moet het pensioengeld dan voldoende solide worden belegd, wat met name voor jonge werknemers nadelig is. Hun geld wordt dan immers langdurig te veilig belegd. Daarnaast is de teleurstelling natuurlijk groot, dat weten we inmiddels, als de uitkering toch lager blijkt te moeten worden zoals gebeurd bij pensioenfondsen. Maar ook als de premie fors hoger wordt bij een verzekerde regeling en er dus minder overblijft voor salarisverhogingen of andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Het komt uit de lengte of uit de breedte immers. De andere optie is een beschikbare premieregeling. Als werkgever zeg je dan geen uitkering toe, maar draag je bij aan de pensioenspaarpot van de werknemer.

Als werkgever weet je tegenwoordig dat een werknemer echt niet meer langdurig bij je blijft werken. Daarnaast loop je als werkgever het risico te moeten bijbetalen bij vertrek van een – niet presterende – werknemer. Voor de nabestaanden en bij arbeidsongeschiktheid kan gewoon hetzelfde worden verzekerd als bij een ‘garantiepensioen’. U begrijpt dan dat steeds meer werkgevers afstappen van het garantiepensioen. Ergo, ik ken eigenlijk geen enkele werkgever meer die werknemers kan – leest u ook wil – verzorgen. Dat hoeft ook niet, want met een goede ‘pensioenbeloning’ kom je er ook, en soms nog zelfs verder.

De conclusie kan dus eenvoudig zijn: het gaat erom hoeveel je in de pensioenpot stopt. Wat er ingaat, komt er namelijk ook weer uit. Als de input hetzelfde is, en met een beschikbare premieregeling kun je beter beleggen en loop je geen risico’s, dan weet ik het wel als ondernemer!

Graag verwijs ik u tot slot ook naar www.pensioenweblog.nl, daar vindt u heel veel zinnige pensioeninformatie! Hebt u vragen en of suggesties, mailt u mij dan: theogommer@akkermans.nl.

Mr. Theo Gommer MPLA, Akkermans & Partners Legal & Advice/Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

TheoGommer-Website (533x800)