Nieuws

Expertvisie – Mr. Theo Gommer MPLA: “Pensioen voor ondernemers in de tang!”

Pensioen voor ondernemers in de tang!
22 februari 2016

Ondernemers worden van twee kanten in de tang genomen als het gaat om pensioen.  Allereerst als het gaat om het pensioen voor hun werknemers (maar ook freelancers en ZZP-ers die ze inhuren). Als gevolg van én verplichte winkelnering (bij bedrijfstakpensioenfondsen), de lage marktrente en dus hoge verplichtingen voor pensioenfondsen, moeten ondernemers steeds hogere pensioenpremies betalen. Mede daardoor hebben ze minder ‘te besteden’ voor salarisverhogingen én investeringen, inclusief het creëren van banen.

De oplossing hoeft echter niet zo heel moeilijk te zijn. Geef de pensioenmarkt vrij en laat ondernemers zelf kiezen of ze bij een pensioenfonds willen blijven of niet. En laat ze – uiteraard in overleg met de OR/werknemers – zelf kiezen of ze een uitkering willen blijven beloven, gegarandeerd en dus duur, of alleen nog willen bijdragen aan pensioensparen. Waarbij de bijdrage natuurlijk vergelijkbaar moet zijn als bij een gegarandeerde uitkering. Daar gaat het op termijn toch naar toe; een (minimale) pensioenplicht gebaseerd op individuele spaarpotjes voor werknemers. Op basis van de huidige plannen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal het echter wel tot ver na 2020 duren voordat we zover zijn.

De tweede poot is die als het gaat om hun eigen pensioen. Ook dan hebben ondernemers vergelijkbaar te maken met de lage marktrente, en langer leven, wat resulteert een bijzonder hoge commerciële pensioenverplichting op de balans als het pensioen in eigen beheer wordt gehouden. En dat doen de meeste DGA’s. Het gevolg daarvan is dat ze minder goed kunnen lenen en investeren in hun bedrijf. En, maar dat is eigenlijk voor echte ondernemers minder relevant, geen dividend mogen uitkeren.

Het Ministerie van Financiën is al jaren bezig om dit op te lossen, maar het vlot nog niet echt. Alles opties zijn al de revue gepasseerd, maar een keus blijft uit. Terwijl de oplossing niet zo moeilijk hoeft te zijn: geef de keus om het pensioen ‘te verlagen’ en te baseren op de fiscale voorziening. Dat is alles.

Ook vind ik dat ondernemers zich moeten realiseren dat ingehuurde freelancers en ZZP-ers zelf voor hun pensioen moeten zorgen. En dat de vergoeding die ze betalen dus zodanig moet zijn dat zij een deel daarvan kunnen gebruiken voor hun pensioen.

Tenslotte zijn ook ondernemers gebaat bij een goede ‘arbeidsmarkt’, inclusief goede mogelijkheden om de juiste invulling aan de arbeidsbehoefte te geven, ook met freelancers en ZZP-ers.

De tijd dringt inmiddels nu echt. Ondernemers willen vooruit en zijn ‘mans genoeg’ om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Maar dan moeten de nieuwe regels er wel zijn én ook nog eens een keer eenduidig. Pensioen is complex genoeg, regelgeving moet dus juist eenvoudig zijn. En die nieuwe regels mogen wat sneller komen dan zoals het nu gaat.

Vanaf nu zal ik iedere maand ‘mijn kijk’ op pensioenontwikkelingen voor ondernemers geven. Hebt u vragen en of suggesties, mailt u mij dan: theogommer@akkermans.nl.

Mr. Theo Gommer MPLA, Akkermans & Partners Legal & Advice/Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen

TheoGommer-Website (533x800)