Nieuws

Expertvisie VIII – mr. Theo Gommer – Pensioen in de verkiezingen snel duidelijk

Pensioen in de verkiezingen snel duidelijk

De eerste verkiezingsprogramma’s zijn bekend en de uitersten in pensioenland zijn al duidelijk. De rest kan er alleen maar tussen zitten.

De PVV en 50Plus zijn conservatief. Ze willen de pensioenleeftijd (ze bedoelen primair de AOW-leeftijd) terug naar 65 jaar. Dat kan makkelijk worden betaald omdat jongeren dan de banen van de ouderen gaan innemen. Of dat dan meer geld oplevert voor BV Nederland vraag ik mij af. Jongeren kosten bedrijven minder – ik neem aan dat de meeste banen in het bedrijfsleven zullen zijn – en betalen dus minder belasting. Ook krijgen zij lage uitkeringen. Ik twijfel of het vervangen van ouderen door jongeren dus geld oplevert of met de hogere AOW-uitkering meer geld kost. Eerdere ‘werkgelegenheids’projecten (met als hoogtepunt de VUT in de jaren ’70 van de vorige eeuw) hebben immers ook niet gewerkt.

‘Grappig’ is dat het SCP juist heeft onderzocht dat de gewenste pensioenleeftijd zelfs 61 jaar is. De teruggang naar 65 jaar appelleert derhalve aan de wens van veel kiezers. Hoe dat betaalt moet worden is een ander hoofdstuk natuurlijk.

Verder wil uiteraard 50Plus de ‘rekenrente’ terug naar 4% – zoals het altijd was – met als gevolg een hogere – uiteraard fictieve – dekkingsgraad voor pensioenfondsen, zodat ze de pensioenen van de ouderen (gepensioneerden) kunnen verhogen en indexeren.

Dat gaat dan uiteraard wel ten koste van het toekomstig pensioenvermogen van jongeren. Of dat ‘erg’ is laat ik even in het midden, immers als er voldoende rendement wordt gemaakt door pensioenfondsen hoeft het geen probleem te zijn. Maar het blijft vooralsnog ‘potverteren’.

D’66 daarentegen handhaaft uiteraard de pensioenleeftijd van 67 jaar en accepteert dat die leeftijd de komende jaren/decennia verder gaat oplopen. En kiest voor meer keuzevrijheid. Dat is verstandig. Ondanks hun pleidooi voor meer vaste banen – aan de voorkant, met makkelijke mogelijkheden om een vast contract te ontbinden – kiest D’66 primair voor ‘zo lang mogelijk’ (parttime) doorwerken.

De andere partijen zullen vanzelfsprekend ergens tussenin zitten. VVD wat meer aan de kant van D’66, en dat schuift dan via het CDA en de PVDA naar de SP, die – hoewel aan de andere kant van het spectrum dan de PVV – ook kiest voor conservatisme en vooral behoud van verworven rechten van ouderen.

Hierbij is het CDA zeer Euro-sceptisch, ziet Nederland als het gidsland voor pensioen in Europa en vindt dat Europa zich zeker niet moet bemoeien met ons pensioen.

D’66 kiest verder voor meer keuzevrijheid qua pensioenfonds en wil dus af van de  huidige (grote) verplichtstelling per branche. Gezien de toename van het aantal ZZP-ers valt dan te pleiten voor een pensioenplicht, met vrije keus voor wat betreft uitvoerder.

De VVD is van nature behoudend en de PvdA moet natuurlijk rekening houden met haar achterban. Of u bent voorstander van vernieuwing in pensioenland of niet. Voor beide kampen valt gelukkig wat te kiezen.  Het is inmiddels wel duidelijk dat om echte vernieuwing te bewerkstelligen alle politieke partijen moeten samenwerken en over hun eigen ideologische schaduw moeten springen.