Nieuws

Expertvisie XII – mr. Theo Gommer – Pensioen in 2017: er staat heel wat te gebeuren!

Pensioen in 2017: er staat heel wat te gebeuren!

Toen ik in 1992 reageerde op een advertentie voor jonge pensioenconsultants met de wervende kop: ‘Stap in de dynamische wereld van pensioen’, had ik niet kunnen weten dat dit ook echt zo was! En, het lijkt wel steeds ‘sneller’ te gaan. Ook in 2017 gaat het namelijk weer bol  staan van vele pensioenontwikkelingen. Ik som er een aantal op die van het grootste belang zijn.

Allereerst ‘wachten’ we op het vervolg van het wetsvoorstel ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer’ (voor DGA’s). Op de dag van de stemming, 20 december in de Eerste Kamer, zag Staatssecretaris Wiebes zich genoodzaakt het wetsvoorstel on hold te zetten. Een mogelijk ‘belastinglek’ kon namelijk wel eens roet in het eten gooien, waardoor niet alleen de beoogde € 2,1 miljard niet binnenkomt, maar ook nog eens een keer een miljarden’verlies’ middels extra pensioenlasten in de vennootschapsbelasting gaat optreden. Wanneer de wet nu wel in werking treedt is nog niet bekend. Maar dat zal zo maar (ruim) na de verkiezingen kunnen zijn. Ik houd u op hoogte uiteraard!

Dan is van belang voor alle werknemers, dat de pensioenleeftijd vanaf 2018 naar 68 jaar gaat (en dus moet). Alle pensioenregelingen zullen dus opnieuw bekeken en ‘uitonderhandeld’ moeten worden. Waarbij de rol van de Ondernemingsraad inmiddels evident is. De inhoud van de pensioenregeling wordt immers aangepast, en hoezeer dat ook wettelijk ‘moet’, laat dat onverlet dat er opnieuw over compensatie gesproken moet worden. Omdat de marktrente laag is (en blijft), een garantiepensioen dus duur, zal de overstap naar een premieovereenkomst – met nieuwe beschikbare premiestaffels gebaseerd op 68 jaar – steeds meer voor de hand liggen.

In het kader van langer doorwerken zullen er ook steeds meer mogelijkheden zijn óm langer door te werken, het pensioen uit te stellen – of juist niet. En om in deeltijd met pensioen te gaan. Daartoe zullen werkgevers dan ook voorbereid moeten zijn. (Overigens, voor een ZZP-er is het natuurlijk veel makkelijker om met deeltijdpensioen te gaan).

Verder wordt het mogelijk gemaakt om kleine pensioentjes (verdeeld over meerdere uitvoerders) bij elkaar te brengen. Het huidige wetsvoorstel kent hierover nog een recht toe aan de uitvoerder, maar dat moet uiteraard een recht van de werknemer worden!

Ook op het gebied van de ‘uitvoerders’ van pensioen gebeurt er van alles. Zo hebben we in 2016 het Algemeen Pensioenfonds gekregen, wordt onderzocht of verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen samen mogen gaan, lonkt het buitenland qua uitvoerder, fuseren grote pensioenverzekeraars (NN en Delta Lloyd) en blijven PPI’s hard aan de weg timmeren. Als werkgever kritisch blijven op de uitvoerder is dan ook noodzaak.

Tot slot gaan we in 2017 echt stappen maken met het nieuwe pensioenstelsel. Daarover is immers nu wel alles gezegd en geschreven. Er kunnen keuzes gemaakt worden. Deze keuzes zullen normaliter leiden naar een meer individueel systeem, waarbij werknemers meer keuzemogelijkheden krijgen. Uit onderzoek blijkt dan ook dat individueel maatwerk veel (extra) pensioen oplevert. Zowel geldelijk gezien als qua beleving.

En, dat is sinds 1992 overigens niet veranderd: pensioenregelingen hebben we voor werknemers (en ja, ook een DGA is een werknemer en ja, ook een ZZP-er wil graag een goed pensioen). PensioenCommunicatie met een grote C mag en moet dan ook in 2017 bovenaan staan. En ook dat is niet veranderd sinds 1992: een werknemer wil primair maar twee dingen weten van pensioen: hoeveel krijg ik en vanaf wanneer. Dus hoezo is pensioencommunicatie moeilijk?? Daarna kan iedere werknemer dan zelf kijken wanneer hij met pensioen wil, eerder, later en/of in deeltijd. En of hij daartoe verdere actie moet ondernemen. Eigen verantwoordelijkheid moet voor werknemers dan ook met een hoofdletter geschreven.

Ik tweette op nieuwjaardag: “Gezond & gelukkig 2017! Op een nieuw pensioenstelsel, oplossing van veel pensioenvraagstukken, zodat iedereen weer blij wordt van pensioen!”

Laten we daar dus voor gaan!

Graag verwijs ik u tot slot ook naar www.pensioenweblog.nl, daar vindt u heel veel toegankelijke en zinvolle pensioeninformatie!