Nieuws

Expertvisie XV – mr. Theo Gommer – Wat moet een ondernemend Kabinet gaan doen met het pensioendossier?

Wat moet een ondernemend Kabinet gaan doen met het pensioendossier?

De vorige keer heb ik aangegeven hoe we de AOW flexibeler moeten maken. Dat geldt ook voor het werkgeverspensioen. En dan vooral meer flexibiliteit voor werkgevers en natuurlijk ook voor werknemers. Een nieuw Kabinet moet daarom drie zaken bij de kop pakken.

Pensioenplicht/verplichtstelling

De (grote) verplichtstelling moet afgeschaft. Dit houdt namelijk alle innovatie tegen. Deze kan prima vervangen door een pensioenplicht, waarbij leading wordt de premie-input. Werkgevers kunnen dan zelf kiezen of ze bij het bedrijfstakpensioenfonds blijven of een eigen uitvoerder zoeken. Deze pensioenplicht kan dan ook voor ZZP-ers gelden, al dan niet met een vorm van opting-out. Tot welk salarisniveau is een politieke keus. Een plicht tot zo’n € 60.000, met daarboven keuzevrijheid lijkt de juiste invulling.

Doorsneepremie

Deze moet eveneens afgeschaft en vervangen door een stijgende premiestaffel. Jonge werknemers hoeven echt niet al 20% pensioenpremie in te leggen. Als onverhoopt toch wordt vastgehouden aan een gelijkblijvende doorsneepremie, dan moet dit in ieder geval gekoppeld met degressieve opbouw. Maar ook dan moeten jongeren veel vrijheid krijgen om hun pensioeninleg ook anders te besteden.

Flexibilisering

Dit is voor werknemers het belangrijkste. Met pensioengeld moet je ook andere dingen kunnen doen: lumpsum op pensioendatum, een groot deel als tijdelijk pensioen vanaf pensioendatum, aflossing hypotheek/aankoop eigen woning, sabbatical, starten eigen bedrijf en/of zorg-/studieverlof. Maximaal 50% van het pensioen (inleg + rendement) mag dan voor iets anders dan ‘levenslang’ pensioen gebruikt worden. Uitgaande van een bancair pensioenproduct hoeft dat niet ingewikkeld te zijn qua communicatie. Juist door pensioen als ‘spaarrekening’ te communiceren wordt het besef – dat het om veel geld gaat – groter en het begrip beter. Met de flex-mogelijkheden zien werknemers dan hun handelingsperspectief groeien en worden echt geïnteresseerd.

Risico’s

Dat de risico’s lang leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid collectief worden gedeeld is logisch. Immers dat is een verzekering. Pensioen sec is ‘ gewoon sparen’.

Communicatie.

Uiteraard moet dit vooral richting werknemers goed gecommuniceerd. De AFM eist dat ook in haar leidraden. Pensioencommunicatie moet zodanig zijn dat de werknemer weet welke handelingsperspectief hij heeft. Een mooi voorbeeld is deeltijdpensioen. Dat kan al sinds 1995, maar er wordt maar weinig gebruik van gemaakt. Terwijl vanaf 60 jaar parttimen om het tot (ruim na) 68 jaar vol te houden dé oplossing is.

Dat ook werkgevers hier beter mee om moeten gaan en ook moeten zorgen voor ‘werk’ mag evident zijn. Pensioen is niet voor niets een gezamenlijk belang.

Graag verwijs ik u ook naar www.pensioenweblog.nl, daar vindt u heel veel zinnige pensioeninformatie! En voor concrete (advies)vragen kunt u mij natuurlijk mailen: theogommer@akkermans.nl.