Nieuws

Expertvisie XVI – mr. Theo Gommer – Iedereen doet maar wat, en de wetgever doet niets!

Iedereen doet maar wat, en de wetgever doet niets!

In 2010 werd het Pensioenakkoord gesloten, waarin werd afgesproken dat de pensioenleeftijd werd verhoogd én dat het pensioenstelsel wordt aangepast. Inmiddels is het 2017 en is er behoudens de verhoging van de pensioenleeftijd nog niets aanvullend gebeurd. En zelfs daar klaagt iedereen over, want die gaat te snel, is te star (geen flexibele AOW) en er is geen afstemming van de verhoging van de AOW en de werkgeverspensioenleeftijd.

De SER broedt al járen op iets nieuws, maar komt er niet uit.

Het gevolg is dat er of niets gebeurd of dat bijvoorbeeld het ABP (dat is het grootste pensioenfonds van Nederland en eigenlijk een beetje van ‘ons’, want tenslotte betalen wij de pensioenpremie van de ambtenaren) met haar zelf bedacht nieuwe vorm van pensioencommunicatie komt over ‘persoonlijke pensioenpotten’ (?!). Dat is dan geen echte persoonlijke pensioenpot maar alleen een ‘vage inkijk’ in de eigen pensioenwaarde. Op mijn kritische vragen hoe en wat krijg ik geen antwoord. FD-columnist Mathijs Bouwman noemt het terecht een ‘Persoonlijke pensioentrog’.

De AFM ‘bemoeit’ zich er dan ook maar mee en roept dat maar niet meer verteld moet worden wat het te bereiken pensioen is, maar alleen het opgebouwde pensioen. Anders vallen verwachtingen tegen. Je kunt ook juist(er) communiceren dan, zou ik zeggen.

Bestuurders van onder andere de metaalfondsen roepen ‘pas op de plaats’ (dat doen we toch al?) en ‘rustig aan’ (waarom?). Met wel de terechte opmerking: “we weten nog niets dus we kunnen ook nog niets doorrekenen”.

Ook de nu al ‘beruchte’ wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (voor DGA’s) rammelt van alle kanten. Twee voorbeelden. Op 19 april jl. stelt de Eerste Kamer nog kritische vragen over de wet, waarmee ze zelf begin maart hebben ingestemd en die per 1 april is ingegaan? Dat is toch de omgekeerde weg?! En dat terwijl de stemming eind 2016 ‘on hold’ werd gezet ómdat de wet teveel rammelde? Een beetje ‘ezelig’. Er wordt een noodzakelijk formulier gemaakt waarin wordt gevraagd naar de commerciële waarde van het uit te faseren pensioen. Terwijl in de AMvB daartoe níet de commerciële waarde wordt benoemd, maar alleen de fiscale. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) publiceert dan maar een Vraag & Antwoord (17-023), dat ze na een paar dagen weer aanpassen en stelt daarin: “De in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak kan dan ook zonder het verstrekken van de op het informatieformulier gevraagde commerciële waarden met toepassing van de faciliteiten van artikel 38n, tweede lid, Wet LB worden afgekocht of omgezet in een ODV. Het niet voldoen aan de informatieverplichting van artikel 47 Awr kan echter uiteindelijk wel leiden tot andere sancties (bijvoorbeeld omkering of verzwaring van de bewijslast).” Dat noem ik als advocaat ‘dreigen’! (En daar ben ik niet van gediend.)

En dat terwijl in de wetgevingsstukken staat: “Verder uitte hij zijn zorg over partnercompensatie. Ik (dat is Staatsecretaris Wiebes) begin zijn punt gaandeweg beter te begrijpen. Hij vroeg wie de compensatie nou eigenlijk vaststelt. Dat is de inspecteur, die dat moet bewijzen. Het is aan hem om aan te tonen dat sprake is van schenking. Nogmaals, dat is nu ook al zo. De inspecteur heeft dat ten aanzien van dit soort gevallen zelden of nooit moeten vaststellen, omdat beide partners er belang bij hebben om tot een zinvolleverdeling te komen”.

Ook andere V&A’s van datzelfde CAP rammelen aan alle kanten én bevorderen geen logisch uitfaseren, terwijl dat wél € 2,1 miljard (!) moet opleveren…..

U leest, ik word er een beetje naar van…… Wie grijpt dus in?

Graag verwijs ik u ook naar www.pensioenweblog.nl, daar vindt u heel veel zinnige pensioeninformatie! En voor concrete (advies)vragen kunt u mij natuurlijk mailen: theogommer@akkermans.nl.