Nieuws

Expertvisie XX – mr. Theo Gommer – Employability & Pensioen: Werkgevers, jullie doen het niet goed!

Employability & Pensioen:  Werkgevers, jullie doen het niet goed! -mr. Theo Gommer

Beste werkgevers, met betrekking tot employability en pensioen doen jullie het niet goed. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jullie je onvoldoende inspannen om werknemers langer aan het werk te houden! En dat is niet goed.

Immers, we ouder worden, dus de pensioenleeftijd schuift op. We hebben VUT, prepensioen etc. al in 2006 afgeschaft. En de discussie over ‘wat is een zwaar beroep’ is zinloos. Iedereen vindt – terecht – dat hij een zwaar beroep heeft. Dat kan namelijk ook ‘geestelijk’. Los daarvan, na 20/30 jaar hetzelfde werk, dan ‘voelt’ het zwaar. Maar dat is niet zo.

De oplossing is dus ‘een leven lang leren’, flexibel in werk(tijden) en soort werk.

Ik geef veel lezingen. En hoor altijd dat werknemers wel willen, HR/P&O wil er graag mee aan de slag, maar dat ‘de werkgever’ het niet wil. En dat is dus niet goed zoals gesteld.

De arbeidsbevolking vergrijst zeer snel, dus we móeten oudere werknemers (vanaf 60 jaar is dat) gewoon langer aan het werk houden. Een werknemer van 55 is niet oud, maar gaat nog 10-15 jaar door. Lang genoeg om in te investeren dus.

Hebben werknemers zelf ook een verantwoordelijkheid? Natuurlijk. Zij moeten zich ook flexibel opstellen én een leven lang willen leren.

Waarom kan iemand die in de bouw werkt, niet vanaf midden 50 overstappen naar zorg of onderwijs? Of IT? Dat is een kwestie van willen, tijd opofferen om daar energie in te stoppen en om te scholen. En dat kan heel goed op zaterdag hoor, dus náást je baan. En dan kan ook(deels) voor eigen rekening. Niet alles hoeft op het financiële bordje van de werkgever.

Maar, de werkgever moet dit wel stimuleren, ergo afdwingen.

Employability & Pensioen betekent dus vanaf 55 jaar om tafel zitten en bespreken wat een werknemer wil en kan. Waar ligt zijn passie, zijn kracht. En dan vanaf 60-62 parttime gaan werken, om dan de dingen te doen die je (nog) leuk vindt en waar je energie van krijgt. En die natuurlijk ook wat opleveren voor de werkgever.

En werkgevers, niet zo krampachtig vasthouden aan werktijden, vakantiedagen etc. Waarom mag een werknemer niet ‘in het jaar’ 4 dagen werken, 3 dagen betaald krijgen, en in de zomer dus 6-8 weken ‘afwezig zijn’? Dat is een kwestie van werk organiseren. Daarvoor bén je nu juist werkgever om dat te kunnen en te doen.

En werknemers, als je nu 52 bent en denkt, na 25 jaar ‘dit vak’, wil ik de rest van mijn ‘leven’ wat anders doen? Gewoon doen! Bespreken, parttime gaan werken – als ZZP-er -, mede zelf omscholing bekostigen en dan kun je nóg een keer 25 jaar met plezier doorwerken.

Langer werken blijkt uit onderzoek, levert meer geluk en meer gezondheid op!

Kortom werkgevers, aan de slag! En ik wil geen enkel ‘hernieuwd’ plan meer zien voor VUT-prepensioen-achtige regelingen. Die zijn en blijven passé! De nieuwe minister van SZW gaat het pensioenstelsel nog flexibeler maken, dus pensioen zal zich perfect kunnen aansluiten op flexibel langer doorwerken.

mr Theo Gommer MPLA/CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten – oprichter van de PensionLawyers Asscociation – en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.