Position Papers

Invoering extra geboorteverlof moet ook werkbaar zijn voor kleine werkgevers – Position paper

Invoering extra geboorteverlof moet ook werkbaar zijn voor kleine werkgevers
Klik hier om het volledige  position paper te downloaden.

De uitbreiding van het geboorteverlof voor partners dreigt een dure en onwerkbare maatregel voor ondernemers te worden. Bij het lezen van het wetsvoorstel krijgt ONL de indruk dat niet is nagedacht over de implicaties voor kleine werkgevers. In het bijzonder vragen wij ons af waarom alle kosten, regeldruk, administratieve verplichtingen en risico’s eenzijdig bij de werkgever gelegd worden. Het werkgeverschap wordt door de voorgestelde maatregel wederom onaantrekkelijker gemaakt.

  • Het is positief dat partners na de geboorte bij hun pasgeboren kind kunnen zijn. In de praktijk blijkt dit doorgaans al het geval te zijn. Het is altijd mogelijk om vakantiedagen op te nemen, maar ook aanvullend geboorte- en kraamverlof wordt momenteel in overleg geboden. Met dit wetsvoorstel wordt voorbij gegaan aan de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken.
  • Indien een medewerker met geboorteverlof gaat, moet een ondernemer vervanging zoeken en betalen. Gerealiseerd moet worden dat de impact op een bedrijf met 4 medewerkers (waar 25% opgevangen moet worden) veel groter is dan bij een bedrijf met honderden medewerkers, waar intern veel opgevangen kan worden.
  • De extra administratieve handelingen en lasten die voortvloeien uit dit wetsvoorstel hebben ook een grotere impact op kleine werkgevers, zonder HR- afdeling, die informatie moeten verzamelen, opvragen en vervolgens een aanvraag bij het UWV moeten doen. Waarom is er voor gekozen deze lasten bij de werkgever en niet bij de begunstigde te leggen?
  • De kosten voor het extra geboorteverlof wordt volgens het voorstel volledig betaald door werkgevers middens een Arbeidsongeschiktheidsfonds-premie. Het werkgeverschap wordt hierdoor nog duurder en nog onaantrekkelijker. Dit vindt ONL onwenselijk. Indien maatschappelijk wenselijk wordt geacht om extra geboorteverlof te financieren dan moet dit collectief gefinancierd worden, niet volledig door werkgeversbijdragen.
  • In het wetsvoorstel is het recht opgenomen om niet opgenomen geboorteverlof bij een nieuwe werkgever op te nemen (art. 4:2 lid 2). Waarborgen omtrent de uitoefening van dit recht ontbreken in de huidige versie van het voorstel. Het is onwenselijk dat medewerkers hun nieuwe werkgever kunnen ‘verrassen’ met oude rechten. Een melding bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling door de werknemer kan dit probleem ondervangen. Ook expliciet neerleggen dat dit recht in overleg met de nieuwe werkgever kan worden opgenomen, is wenselijk.

    Het wetsvoorstel wet invoering extra geboorteverlof houdt onvoldoende rekening met kleine werkgevers. Alle kosten, (administratieve) lasten en risico’s die uit het wetsvoorstel voortvloeien worden eenzijdig bij de werkgever neergelegd. De mogelijkheid om tot een maatwerkoplossing te komen op basis van de concrete omstandigheden wordt met dit wetsvoorstel onmogelijk gemaakt.

    De mogelijkheid om in overleg af te wijken van de wettelijke bepalingen (voor kleine werkgevers) moet aanzienlijk verruimd worden. Ook de wijze van financiering dient heroverwogen te worden. Tot slot acht ONL het wenselijk dat meer balans wordt gebracht in de rechten en plichten van kleine werkgevers ten opzichte van medewerkers.