Nieuws

Financiering

Laatste nieuwsberichten:

Standard Business Reporting:
Inmiddels wordt van de bank, de belastingdienst en de KVK van ondernemers verwacht dat je je financiële cijfers en jaarverslag aanlevert via Standard Business Reporting. Als het goed is merk je hier als ondernemer niets van. Je accounting software en je accountant of belastingadviseur zorgen ervoor dat dit in orde komt. ONL voor Ondernemers is constant in gesprek met bijvoorbeeld het Ministerie van Economische Zaken om ervoor te zorgen dat SBR jou ook in de toekomst geen extra administratie gaat opleveren. SBR moet juist gaan leiden tot betere cijfers en meer maatwerk door je financiers. Onderstaand een video van het overleg waar Mirjam Bink aanwezig was. Via deze link kan je alles over SBR nalezen.


 

Tweede Kamer organiseert hoorzitting over bijzonder beheer:
Tweede Kamer organiseert hoorzitting over de afdeling bijzonder beheer van banken
Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer, op verzoek van Tweede Kamerlid Eddy van Hijum (CDA), besloten een hoorzitting te organiseren over de afdeling bijzonder beheer van banken. Bij ondernemers die onder toezicht staan van bijzonder beheer worden de verstrekte kredieten opnieuw onder de loep genomen. Dit kan leiden tot andere kredietvoorwaarden zoals een hogere rente of het verplicht inhuren van financieel advies op kosten van de ondernemer. In het ergste geval wordt het krediet opgezegd door de bank. ONL voor Ondernemers vindt het een zeer goede ontwikkeling dat deze hoorzitting eindelijk gaat plaatsvinden. Het hele persbericht kan je via deze link op onze website teruglezen.

ONL voor Ondernemers doet een oproep aan Minister Dijsselbloem om financieringspositie ondernemers te verbeteren:
ONL voor Ondernemers heeft met grote verbazing kennisgenomen van de uitspraken van Minister Dijsselbloem in de oktobereditie van het blad Bank|Wereld van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Hierin werd gesteld dat het begrijpelijk was dat banken geen leningen meer uitschrijven aan het MKB. Uit de uitspraken blijkt niet dat de Minister van Financiën inziet dat het Nederlandse midden en klein bedrijf in een wurggreep zit vanwege de praktisch onmogelijke opgave om financiering aan te trekken. De Minister van Financiën heeft wel degelijk mogelijkheden tot zijn beschikking om de financieringspositie van het MKB te verbeteren.

Via deze link kan je de brief downloaden die Hans Biesheuvel heeft geschreven aan Minister Dijsselbloem naar aanleiding van bovenstaande uitspraken.

Algemene informatie:
De financieringsbehoefte van ondernemers wordt in Nederland voor 80% ingevuld door banken. Tegelijkertijd zijn er in Nederland slechts 4 grote banken waar ondernemers terecht kunnen. Er is geen sprake van concurrentie. Ondernemers krijgen hoge rentetarieven voor hun kiezen en banken besteden weinig tijd en aandacht om mee te denken met ondernemers en maatwerk te leveren. Ondernemers en banken spreken elkaars taal niet meer. Een bank denkt in risico’s, ondernemers denken in kansen. Vooral bij het aanvragen van financiering blijkt er een mismatch te zijn tussen het plan dat een ondernemer indient en de informatie die een bank nodig heeft om de aanvraag te beoordelen.

Ondernemers hebben nog steeds te kampen met late betalingstermijnen door de overheid en grote bedrijven. Dit heeft een buitensporig negatief effect op het werkkapitaal. Ook is er nog steeds een aantal gemeenten dat niet in staat blijkt om binnen 30 dagen hun rekeningen te voldoen. Grotere bedrijven maken misbruik van de regeling om af te wijken van de maximale betalingstermijn van 60 dagen. Zij hanteren inmiddels zelfs termijnen van 120 dagen of meer. De huidige wet is derhalve niet toereikend om de problemen met late betalingen te voorkomen.

ONL voor Ondernemers is constant in gesprek met banken, de overheid en toezichthoudende instellingen om de financiering uit het slop te trekken. Laat het ons weten indien je te maken hebt gehad met een onterechte afwijzing van een lening door een bank, gedupeerd bent door rentederivaten, bij bijzonder beheer bent terechtgekomen of andere negatieve ervaringen hebt met banken. Wij verzamelen de case-studies en kunnen door jouw input een vuist maken.

ONL voor Ondernemers is druk bezig met het promoten van nieuwe financieringsinitiatieven om bedrijven weer te kunnen laten ondernemen. Deze initiatieven worden achter de schermen ontwikkeld. Heb je ideeën, of wil je meedenken?  Laat het ons weten.

Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties kan je je richten tot info@onl.nl. Vragen en opmerkingen van participanten van ONL voor Ondernemers worden vanzelfsprekend eerder behandeld.

Wil je meedenken of heb je suggesties? Meld je aan bij ONL voor Ondernemers! Op deze pagina vind je alle informatie.

financiering2     financiering