NieuwsPersberichten

Financieringsbehoefte ondernemers

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 12 november 2013

Financieringsbehoefte ondernemers kan niet worden verholpen door kredietunies

-Bedrijven moeten weer gewoon bij banken kunnen aankloppen voor financiering-

ONL voor Ondernemers vindt het goed dat minister Dijsselbloem op initiatief van het CDA, inzet op de uitrol van volwaardige kredietunies in Nederland, maar wijst er tegelijkertijd op dat kredietverlening door banken cruciaal is.

ONL voor Ondernemers- initiatiefnemer Hans Biesheuvel: “We moeten alleen niet vergeten dat de totale financieringsbehoefte van ondernemers niet verholpen kan worden door kredietunies. Van de Nederlandse bedrijven is 80% afhankelijk van bankfinanciering. Het is van cruciaal belang dat bedrijven ook gewoon weer bij banken terecht kunnen. In de groep kredieten tot 250.000 euro is het aantal bancaire kredieten de afgelopen jaren met 7% gedaald, terwijl 90% van het absolute aantal uitstaande leningen behoort tot deze groep. Kredietunies zijn in deze zin een druppel op de gloeiende plaat, maar we moeten wel oog houden voor alternatieve vormen van financiering“.

ONL voor Ondernemers verwelkomt de reactie van Minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer deze week, waarin hij laat weten dat hij met de Europese Commissie onderhandelt om de juridische positie van kredietunies te verduidelijken. Dit moet ondernemers meer mogelijkheden geven om aan de noodzakelijke financiering van hun bedrijf te komen. Momenteel zit Europese regelgeving de uitrol van kredietunies in Nederland in de weg en dit moet zo snel mogelijk verholpen worden. Kredietunies moeten zich nu namelijk beperken tot kredietbemiddeling of tot de uitgifte van perpetuele certificaten. Bij deze certificaten is er geen direct recht om het ingelegde bedrag op te vragen. Hierdoor valt een kredietunie niet onder de klassieke vorm van het aantrekken van deposito’s en niet onder de strikte Europese regelgeving voor kapitaalvereisten voor banken. Om het voor kredietunies mogelijk te maken te groeien, is dit geen houdbaar systeem en is er een uitzondering op de Europese kapitaalvereistenrichtlijn nodig voor Nederlandse kredietunies.

Hans Biesheuvel: “Bedrijfsfinanciering is één van speerpunten van ONL voor Ondernemers. Van onze deelnemers heeft 62% te kennen gegeven dat hun bedrijf minder snel groeit of dat opdrachten gemist worden door een gebrek aan financiering. We moeten alle zeilen bijzetten om het financieringsklimaat voor ondernemers te verbeteren. De kredietverlening door banken moet terug naar het niveau van voor de crisis en tegelijkertijd moeten we alle mogelijke alternatieve vormen van financiering optimaal benutten. Dit maakt ondernemers ook minder afhankelijk van de banken. Kredietunies hebben hun waarde bewezen in het buitenland. De initiatieven van Kamerleden Mulder en Van Hijum van het CDA worden door ONL voor Ondernemers dan ook gesteund. Het kabinet moet zo snel mogelijk de zekerheid krijgen van Brussel dat we in Nederland verder kunnen met de uitrol van volwaardige kredietunies.”