Nieuws

Fiscaal en Risico Light – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Fiscaal en Risico Light

De politiek heeft de afgelopen 10 jaar het belastingstelstel gemaakt tot één van de groeibarrières van Nederland. Het remt op 3 vlakken: de lasten zijn te hoog, de werkgeversrisico’s te groot en het systeem te ingewikkeld.

We moeten naar een stelsel waarbij werken en ondernemen weer gaat lonen. Een stelsel dat ondernemers stimuleert om mensen aan te nemen, en stimuleert om te investeren in innovatie en groei.  Met name starters en kleinere bedrijven moeten qua lastendruk worden ontzien. Zij hebben een nieuw regime nodig: fiscaal en risico light. Naar gelang zij groeien kunnen zij vervolgens ook meer lasten en risico’s aan. Zo zetten zij gemakkelijker de stap naar werkgever.

Ik pleit voor een differentiatie in de loonkosten en werkgeversrisico’s op basis van de levensduur en omvang van het bedrijf. Voer een procentueel oplopende schaal in op basis van de loonsom. Geef een forse belastingkorting bij het aannemen van de eerste medewerker. Zorg ervoor dat ondernemers weer risico’s durven nemen en beloon ze daarvoor. Dan komen er banen.

Nu zit het stelsel juist in de weg. Maak het eenvoudig, toegankelijk en voorspelbaar. Dát is light.