Nieuws

Gastblog pensioenexpert Theo Gommer: Wet Toekomst Pensioenen geldt voor iedereen!

De invulling van het Pensioen Akkoord 2019 en 2020 is nu vastgelegd in het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (kortweg WTP). Deze gaat per 2022 in en het overgangsregime duurt tot uiterlijk 2026. Alle pensioenregelingen moeten dus de komende jaren op de schop. En het kan interessant zijn om al direct per 2022 over te gaan.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Pensioen wordt individueel op basis van een maximale premie-inleg van 30%.
  • Het pensioengeld mag wel, inclusief een solidariteitsreserve, collectief beheerd.
  • Alle beschikbare premie-staffels verdwijnen, voor bestaande deelnemers in dat soort regelingen mág een uitzondering worden gemaakt. Middelloonregelingen verdwijnen helemaal.
  • Alle opgebouwde pensioenrechten bij pensioenfondsen worden standaard overgezet naar het nieuwe systeem. Daarna zal het behaalde rendement bepalend zijn voor indexatie (of niet) en mogelijke kortingen. Hiervoor wordt het zogenaamde projectierendement gebruikt, een voorzichtige inschatting van het te behalen rendement.
  • Er moet een adequate compensatie komen voor werknemers die nadeel ondervinden als gevolg van de overstap, met name de groep 45-60 jarigen.
  • Het partnerpensioen wordt gestandaardiseerd, zowel qua partnerdefinitie als qua hoogte. Die wordt maximaal 50% van het salaris.
  • Het wezenpensioen mag nog tot de leeftijd 25 jaar duren in plaats van tot 30 jaar.
  • Dit alles moet natuurlijk goed gecommuniceerd worden.
  • In dat kader moeten uitvoerders aan adequate keuzebegeleiding gaan doen, zodat werknemers op pensioendatum de voor hen juiste keuzes maken.
  • Alle werkgevers moeten uiterlijk per 2024 de contouren van hun nieuwe regeling gereed hebben, en een transitieplan hebben waarin de overgang en eventuele compensatie van de oude naar de nieuwe regeling wordt beschreven.

Tot slot mag vanaf 2023 een lumpsum van 10% worden opgenomen en vanaf 2021 kan er al meer gespaard voor verlof (tot 100 weken) en mag er een boetevrije RVU uitgekeerd tot €21.200, gedurende 3 jaar voor pensioendatum (zie ook Corona Reorganisatie Pensioen Pakket).

Je ziet, er ‘valt’ van alles te doen. Van mogen tot moeten! Je kunt dus aan de slag.

Wil je nóg meer weten? Wij organiseren regelmatig webinars – ook samen met ONL uiteraard – over de WTP. Kijk maar even op de webinar-agenda!