Nieuws

Gastblog pensioenexpert Theo Gommer: Corona-reorganisatie makkelijker met het PensioenAkkoord2022

Als gevolg van de Corona-crisis zullen veel werkgevers ‘nu’ moeten reorganiseren. Gelukkig helpt het PensioenAkkoord2022 daarbij met een boetevrij Recht op Vervroegde Uittreding (RVU).

In het recent afgesloten PensioenAkkoord, dat ingaat op 1 januari 2022, is afgesproken dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat de regeling als een RVU (regeling vervroegd uittreden) wordt gezien. Dit onderdeel van het PensioenAkkoord treedt al per 2021 in werking.

U kunt daar dus nú al gebruik van maken!

Geen boete

Dat betekent namelijk dat de RVU-heffing van 52 procent voor werkgevers, bedoeld om vervroegde-uittredingsregelingen te ontmoedigen, achterwege blijft. Deze RVU-vrijstelling is een tijdelijke maatregel en geldt voor een periode van vijf jaar. De voorwaarde voor de RVU-vrijstelling is dat de regeling om eerder te stoppen met werken betrekking heeft op werknemers die binnen drie jaar hun AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

Dubbele vrijwilligheid

Uitgangspunt van de RVU-heffing vrijgestelde vertrekregeling, is dubbele vrijwilligheid. Dat wil zeggen dat werkgevers én werknemers vrij zijn in hun keuze om van de mogelijkheid gebruik te maken.

Financieel betekent de regeling dat de werkgever in staat wordt gesteld om maximaal €21.200 per jaar (max. 3 jaar) te betalen aan de werknemer ter overbrugging van de nog niet ingegane AOW. De werknemer heeft zelf de mogelijkheid om zelf zijn inkomen aan te vullen, vanuit spaargeld of door het vervroegen van zijn pensioen. Om de gevolgen van een keus van de werknemer goed in te schatten, is het belangrijk dat er sprake is van goed inzicht in de financiële situatie nu en straks.

Duurzame inzetbaarheid

In deze tijd van coronacrisis, waarbij werkgevers met of zonder (NOW) steun van de overheid op zoek zijn naar het ‘nieuwe normaal’, kan deze oplossing als duurzame inzetbaarheidsmaatregel nu ook al direct ingezet worden tot voorkoming van ongewenste gedwongen ontslagen.

Vooral het ‘vergrijsde’ MKB zal gebaat zijn met een doeltreffende vertrekregeling ter voorkoming van gedwongen ontslagen en extra bijkomende juridische kosten.

Doorwerken

Voor toepassing van de regeling dient er sprake te zijn van dubbele vrijwilligheid. In het geval een werkgever en/of werknemer eigenlijk niet wil en/of kan instemmen omdat de werknemer een belangrijk onderdeel is van het bedrijf, is er de mogelijkheid om vrijwillig in te stemmen in combinatie met een afspraak over doorwerken.

Als doorwerker kan de werknemer zich dan na(ast) zijn pensionering inzetten voor het afmaken van (project)werkzaamheden, kennisoverdracht en/of beschikbaarheid in de flexibele schil van het bedrijf.

Met deze mogelijkheid uit het pensioenakkoord krijgt werkgever en werknemer een relevante mogelijkheid om oplossingen te creëren rond duurzame inzetbaarheid.

De Doorwerkgever, de &Gommer Pensions Group/Gommer & Partners Pensioen Advocaten en Valegis Advocaten hebben de handen inéén geslagen om bedrijven en werknemers bij hun uitvoering te ondersteunen met hun dienstverlening met het Corona-reorganisatie PensioenPakket.

Op 27 oktober aanstaande organiseren wij een webinar over deze onderwerpen. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.