NieuwsPersberichten

Persbericht ONL voor Ondernemers: Gebrek aan financiering groeibreker Nederlandse economie

Persbericht ONL voor Ondernemers

Den Haag, 31 oktober 2013

ONL voor Ondernemers heeft deze week onder duizenden van haar deelnemers gevraagd naar hun mening over de kredietverlening door banken. Met overgrote meerderheid (62%) zeggen ondernemers dat hun bedrijf minder snel groeit of dat er opdrachten worden gemist doordat ze de financiering niet rond krijgen. De voorwaarden voor zakelijke financiering zijn verslechterd. Ondernemers geven aan dat de rente is gestegen, leningen eerder moeten worden terugbetaald en dat er meer eigen vermogen moet worden ingebracht.
De deelnemers van ONL voor Ondernemers noemen als belangrijkste redenen: de verscherpte kredietnormen door de crisis, de strengere regelgeving waar banken aan moeten voldoen en onvoldoende alternatieven voor groeifinanciering.

Hans Biesheuvel reageert: “Gevestigde ondernemers waarmee het goed gaat lukt het nog wel om financiering aan te trekken. Ondernemers met Innovatieve ideeën hebben echter veel meer moeite om krediet te krijgen. Bedrijven in zwaar weer hebben het ontzettend moeilijk om een tijdelijk mindere periode te overbruggen. 80% van de bedrijven in Nederland is afhankelijk van bancair krediet. Alternatieven zoals Qredits, Crowdfunding, particulier kapitaal en Kredietunies moeten veel beter onder de aandacht gebracht worden. Zo nodig moet (fiscale) regelgeving aanpast worden om deze vormen bereikbaar en bruikbaar te maken voor ondernemers.“

Van de kredietaanvragen was bijna 50% gericht op het financieren van werkkapitaal, 16% gericht op investeringen in bedrijfsmiddelen en 10 % voor investeringen in vastgoed. Verder gaf 8% van de deelnemers aan krediet te hebben aangevraagd voor de overname van een ander bedrijf.
Gemiddeld moesten bedrijven vanaf het moment van aanvraag 2 tot 3 maanden wachten tot ze het krediet konden gebruiken.

Volgende week zal ONL de dienstverlening van de banken en het gebruik van alternatieve vormen van financiering peilen onder haar deelnemers.