NieuwsPersberichten

Wet Werk en Zekerheid: “Gedeeltelijk uitstel is positief, afstel was voor arbeidsmarkt veel beter geweest”

Persbericht ONL voor Ondernemers
woensdag 4 juni 2014

Wet Werk en Zekerheid: “Gedeeltelijk uitstel is positief, afstel was voor arbeidsmarkt veel beter geweest”

Op basis van politieke afwegingen zal de Eerste Kamer naar alle waarschijnlijkheid op dinsdag 10 juni 2014 instemmen met het nieuwe ontslagrecht – de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Met dit wetsvoorstel zien ondernemers de ontslagkosten stijgen en de mogelijkheden om werknemers flexibel in te huren afnemen. Op aandringen van ONL voor Ondernemers is de ingang van de ketenbepaling – het beperken van opeenvolgende contracten tot maximaal 2 jaar – uitgesteld tot 1 januari 2015. Het was echter beter geweest als de Eerste Kamer deze beperking niet had geaccepteerd.

Uit peilingen van ONL voor Ondernemers komt duidelijk naar voren dat het beperken van het gebruik van tijdelijke contracten banen gaat kosten in plaats van opleveren. De intentie van het Wetsvoorstel was om ruimte te creëren om vaste banen te scheppen. De Eerste Kamer gaat straks op politieke gronden akkoord met het nieuwe ontslagrecht, verwijzend naar het Sociaal Akkoord. Dit akkoord heeft echter zeer weinig draagvlak onder ondernemers. Maar ook voor de werknemers is dit slecht nieuws.

Van de bij ONL voor Ondernemers aangesloten ondernemers geeft 29% aan dat zij nu na twee jaar afscheid zullen nemen van werknemers in plaats van na drie jaar. Dit moeten ze doen, omdat ze vaak het risico niet kunnen nemen iemand in vaste dienst te nemen. De markt is te grillig. Een totaal van 30% biedt alleen in uitzonderlijke gevallen een vast contract aan en 19% werkt straks alleen nog maar met ZZP’ers.

Welke gevolgen heeft deze wet voor je personeelsbeleid? 

  • Niets, ik zie geen redenen om mijn beleid aan te passen 16 %
  • Ik ga nu gemakkelijker mensen in dienst nemen 1 %
  • Ik bied zoveel mogelijk tijdelijke contracten aan en alleen in uitzonderlijke gevallen nog een vast contract 30 % 
  • Ik bied alleen nog maar tijdelijke contracten aan. Als dat na 2 jaar niet meer mogelijk is neem ik afscheid van deze medewerker 29 %
  • Ik werk alleen nog maar met ZZP’ers 19 %
  • Geen antwoord 5 %