Nieuws

Geen lastenverzwaringen voordat energie-infrastructuur op orde is

ONL voor Ondernemers heeft met enige teleurstelling kennisgenomen van de Voorjaarsnota die het kabinet vrijdag naar buiten bracht. “Zo gaat de prijs aan de pomp fors omhoog en dat geldt ook voor de energiebelasting op gas, maar tegelijkertijd zijn elektrische auto’s niet te betalen”, zegt ONL-voorman Hans Biesheuvel. Hij wijst erop dat bovendien dat de infrastructuur, het elektriciteitsnetwerk, niet is toegerust op een grotere vraag. “De volgorde is verkeerd: los eerst de gebrekkige netcapaciteit en de krapte op de arbeidsmarkt op voordat lasten worden verhoogd. En zorg voor voldoende financieringsmogelijkheden zodat het mkb de verduurzamingsslag kan maken die nodig is.”

In de Voorjaarsnota wordt 600 miljoen euro uitgetrokken voor de aanschaf van elektrische auto’s. “Maar het oplossen van de krapte op het elektriciteitsnetwerk is eerst van cruciaal belang”, wijst Biesheuvel. “Bedrijven moeten wel een aansluiting kunnen krijgen op het elektriciteitsnetwerk, anders blijven zij noodgedwongen vastzitten aan gas en ook hier gaat de belasting op omhoog.”

ONL vindt dat het kabinet ook onvoldoende rekening houdt met de ondernemer die veel op de weg zit. Door de verplichting om biobrandstof te mengen met reguliere brandstoffen, stijgt de prijs van benzine en diesel naar verwachting stijgen met vijf tot tien eurocent per liter. Daarnaast stijgt de aanschafbelasting op nieuwe benzine- en dieselauto’s (bpm) vanaf 2025. “Natuurlijk is ONL een groot voorstander van verduurzaming in het bedrijfsleven, maar de randvoorwaarden moeten dan wel op orde zijn”, zegt Biesheuvel. “Bovendien is een elektrische auto niet alleen veel duurder, maar is ook de actieradius een groot probleem. Eén elektrische bestelbus is dus niet voldoende en zoals gezegd is ons huidige energienetwerk niet gereed om de klimaatdoelen te ondersteunen. De volgorde moet goed zijn: pas eerst de infrastructuur en het energienetwerk aan en stimuleer ondernemers daarna pas om elektrisch te rijden. Zo kan er een realistische businesscase worden gemaakt die haalbaar is voor ondernemers.”

Versobering Bedrijfsopvolgingsregeling

De versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is ONL ook ‘een doorn in het oog’. Dat betekent dat er meer belasting moet worden betaald bij bedrijfsovernames boven de anderhalf miljoen euro vanaf 2025. De vrijstelling voor het bedrag dat boven de anderhalf miljoen euro uitkomt gaat van 83% naar 70%. “Het beeld dat de BOR onnodig is wanneer er voldoende vrije middelen beschikbaar zijn, is hardnekkig”, legt de ONL-voorman uit. “Deze middelen zijn namelijk lang niet altijd beschikbaar voor de erfgenamen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf waarvan de waarde voornamelijk bestaat uit bedrijfsgebonden vermogen. Door de versobering van de BOR wordt het belastingvrij doorgeven van ondernemingsvermogen beperkter, waardoor er financiële problemen kunnen ontstaan. Gedwongen verkoop of sluiting van het bedrijf behoort dan tot de mogelijkheden.”