CoronaOndernemerspanel

Geen salaris of vakantiegeld uit kunnen betalen: voor veel werkgevers nu de realiteit

Lege terrassen, uitgestorven winkelstraten en gesloten kapperszaken, de coronacrisis zorgt voor een flinke omzetdaling bij veel bedrijven. Ondanks de noodsteun van het kabinet kijken veel ondernemingen naar waar ze kunnen bezuinigen. Ondernemersorganisatie ONL heeft hier onderzoek naar gedaan en haar achterban vragen gesteld over besparingsmogelijkheden, personeelssalarissen, vakantiegeld en vakantiedagen.

Een groot aantal ondernemingen kon de salarissen van de maand april niet betalen. Zo geeft 16% van de ondernemers aan dat zij de lonen niet (8%) of slechts gedeeltelijk (8%) konden overmaken. Bijna driekwart van de ondernemers kijkt naar kostenbesparende mogelijkheden. Zo vraagt meer dan de helft van de werkgevers aan het personeel om in deze periode vakantiedagen op te nemen, of denkt hierover na. Ook wil bijna de helft van de ondernemingen het vakantiegeld later uitbetalen, of denkt hierover na. De meeste werknemers zijn bereid mee te denken met hun werkgever.

 

Geen salaris in april

Een groot aantal ondernemingen kon de salarissen van de maand april niet betalen. Zo geeft 8% van de ondernemers aan dat zij de lonen niet konden overmaken. Dat betekent dat veel werknemers vorige maand geen of slechts een deel van hun salaris hebben gehad.

Besparingsmogelijkheden

Het merendeel van de ondernemingen kijkt naar besparingsmogelijkheden. Bijna driekart van de ondernemers kijkt naar waar zij kunnen bezuinigen.

Vakantiegeld en vakantiedagen

Voor de meeste bedrijven zijn de loonkosten de grootste kostenpost. Hier wordt dan ook naar gekeken om te bezuinigingen. Veel bedrijven zijn financieel genoodzaakt om het vakantiegeld later uit te betalen. Zo wil 21% van de ondernemers het vakantiegeld later dan mei uitbetalen en denkt 28% hierover na. Ook vraagt 33% van de ondernemers aan het personeel om in deze periode vakantiedagen op te nemen.

Werknemer denkt mee met werkgever

De meeste ondernemers vragen hun personeel om mee te denken over kostenbesparingen. De meeste werknemers zijn bereid om mee te denken. Meer dan een derde van de ondernemers (36%) geeft aan dat medewerkers bereid zijn om mee te denken. Meer dan een kwart (27%) vult in ‘ja, maar niet allemaal’.

De werknemers die bereid zijn om mee te denken dragen zelf verschillende ideeën aan. Iets meer dan de helft stelt voor om het vakantiegeld later uit te betalen en 39% zegt ‘vakantiedagen opnemen’. Bij ‘custom input’ vulden ondernemers verschillende ideeën in, zoals: bonussen inleveren, afzien van extra’s, geen koffie van de zaak, investeringen uitstellen, zuiniger produceren en sneller werken.