Nieuws

Geen steun werkgevers voor derde jaar werkloosheidsuitkering

Werkgevers steunen een derde jaar werkloosheidsuitkering niet. ONL vindt dit een slecht plan, dat niet bijdraagt aan het snel kunnen vinden van nieuw werk. Een korte en activerende werkloosheidsuitkering geeft mensen meer prikkels om een baan te zoeken. Het plan voor een derde jaar werkloosheidsuitkering kan ook een verkeerde loonontwikkeling tot gevolg hebben. Initieel wordt de verruiming van de WW door de werknemers zelf betaald, maar de vrees is dat dit meegenomen zal leiden tot hogere looneisen.

Het Financieel dagblad tekende op dat VNO-NCW haar steun voor dit plan intrekt, waarmee de verruiming van de werkloosheidsuitkering momenteel van tafel is. “De weerstand van De Boer en Biesheuvel legt een bom onder het overleg in de polder.” aldus het FD. Klik hier om het volledige artikel van 21 april 2017 te lezen.

Op 21 april 2017 was Hans Biesheuvel ook op radio 1 in het programma Stand.nl, waar gesproken werd over de WW naar drie jaar.

“Ik ben juist gericht op mensen zo snel mogelijk van werk naar werk te helpen, als ze onverhoopt hun baan kwijt raken. De prikkel om snel naar een andere baan te zoeken moeten we maximaal inzetten. Ik ben niet gelukkig met dit plan. Ik weet dat dit uit het sociaal akkoord voortvloeit. Maar als je nu naar de Nederlandse arbeidsmarkt kijkt, hebben we vooral behoefte aan echte modernisering. Mensen prikkelen om continue te investeren in vaardigheden en inzetbaarheid, dat doe je niet door mensen langer in een uitkering te duwen.”

“Arbeid is de afgelopen jaren veel duurder geworden, ik ben bang dat deze maatregel ook weer tot een verkeerde loonontwikkeling gaat leiden. Werknemers gaan meer premies betalen en dat gaat zich vertalen in hogere looneisen. Mijn doel is vooral arbeid goedkoper maken en zorgen dat bedrijven, werkgevers, gewoon weer mensen in dienst gaan nemen. Ook oudere mensen wat mij betreft, daar moeten we vol op inzetten met elkaar. Dat doe je niet door werk duurder te maken, dat doe je niet door mensen langer in een uitkering te houden. Dat doe je door in te zetten op een moderne arbeidsmarkt, waar mensen zekerheid halen uit persoonlijke ontwikkeling en investeren in eigen inzetbaarheid. Ik vind dat we daar met z’n allen in moeten investeren, werkgevers en werknemers, maar nogmaals, dit is de verkeerde methode.”

Klik hier om het fragment op Radio 1 terug te luisteren (vanaf 17:11 minuten).