NieuwsPersberichten

Gemeente moet zich ondernemend opstellen

Persbericht ONL voor Ondernemers

Den Haag, 15 November 2013

Gemeente moet zich ondernemend opstellen

Uit de poll van ONL voor Ondernemers is gebleken dat de gemeente meer moet meedenken met ondernemers. De deelnemers van ONL voor Ondernemers waren niet per definitie negatief over de dienstbaarheid van de gemeente. Van een uitgestoken hand van de lokale overheid is echter ook geen sprake. Ondernemers die plannen hebben zouden in de watten gelegd moeten worden. Zij willen verder met hun stad en brengen werkgelegenheid en bedrijvigheid naar hun directe omgeving. Het rapport van de OESO van vandaag geeft aan dat de overheid het vertrouwen voor haar beleid kan terugwinnen als de gemeente dicht bij de burger staat. Zij moet transparant en effectief te werk gaan en de burger – in dit geval de ondernemer – actief bij de besluitvorming betrekken.

Hans Biesheuvel reageert: “De huidige economie is gebaseerd op verandering en snelheid. Bedrijfsmodellen volgen elkaar sneller op en ondernemingen hebben een kortere levensduur. De gemeente moet meegaan in deze realiteit. Het sleutelwoord is overleg. Samen maak je de stad. Als een vergunning wordt afgewezen moeten ondernemer en ambtenaar aan tafel. De tijd van vakjes afstrepen om te bepalen of iets in het lokale bestemmingsplan past is voorbij“.

Ondernemers willen dat de gemeente open staat voor initiatief, snel communiceert en oplossingsgericht meedenkt wanneer een vergunning of een aanvraag voor een parkeerplaats wordt afgewezen. De deelnemers van ONL voor Ondernemers zijn het beu om voor pinautomaat van de lokale politiek te spelen.

Hans Biesheuvel: “De gemeente ziet de ondernemer vaak als melkkoe. Ondernemers trekken mensen naar de winkel maar klanten betalen de hoofdprijs aan parkeergeld. Reclamebelasting en de OZB worden gebruikt om de gaten te vullen van de lokale begroting. De gemeente heeft echter nog heel veel te bewijzen voordat de huidige lasten gelijk lopen met wat de ondernemer terugziet in de vorm van een mooie, gezonde en welvarende stad.