Nieuws

Gemengde gevoelens bij ONL over Miljoenennota

De op Prinsjesdag door het kabinet gepresenteerde begroting leidt tot gemengde gevoelens bij ONL voor Ondernemers. De nadruk wordt volgens de ondernemersorganisatie nu te veel gelegd op het herverdelen en het uitgeven. ‘De hoekstenen van het Nederlandse verdienmodel, zoals het investeringsklimaat, de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat, blijven onderbelicht’, zegt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel over de plannen. ‘Herverdelen en uitgeven staan centraal, wat mist zijn de plannen over hoe wij ons land aantrekkelijk houden voor bedrijven en investeerders.’

De inzet van het kabinet op koopkrachtverbetering is voor iedereen positief, ook voor ondernemers. Iedereen gaat erop vooruit en heeft meer te besteden. Dat is goed voor het bedrijfsleven. Maar wie gaat deze koopkrachtverbetering betalen? De begroting laat zien dat de rekening bij het bedrijfsleven  wordt neergelegd.

Daarnaast waait er een gure wind in politiek Den Haag voor ondernemers en bedrijven. Door de negatieve sfeer wordt het verdienvermogen van de Nederlandse economie uit het oog verloren. Biesheuvel: ‘Er is de komende jaren een stevige dialoog nodig tussen het bedrijfsleven en de politiek. Het moet gaan over de verdienkracht van de BV Nederland. Daarbij moeten wij laten zien waar het geld verdiend wordt en waar het grootste deel van de banen zit: het midden- en kleinbedrijf (mkb).’

Inhoudelijk vallen er volgens ONL een behoorlijke reeks aan maatregelen op. Waar vorig jaar al de Btw-verhoging en de dga-taks werden aangekondigd, komen daar nu nog meer lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven bij. Zo wordt onder andere de koopkrachtverbetering voor consumenten bekostigd door de geleidelijke verlaging van de zelfstandigenaftrek en het uitstellen en afzwakken van de verlaging van het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting (vpb). Gelukkig blijven de plannen voor het verminderen van het lage tarief wel overeind.

Nederland staat er goed voor. De economie groeit al zeven jaar achter elkaar. Gezien de vele internationale onzekerheden voor het bedrijfsleven, zoals de handelsoorlogen en Brexit, is dit prijzenswaardig en positief. Wel wordt het bedrijfsleven nu al jaren lastenverzwaringen in de schoenen geschoven, terwijl het juist ook de familiebedrijven en het mkb zijn geweest die Nederland uit de crisis hebben getrokken. Er is genoeg financiële ruimte om het bedrijfsleven te ontzien. Het is een politieke keuze ondernemers op te laten draaien voor de koopkrachtverbetering van de Nederlandse consument.