NieuwsPoll

Gemiste kans op duidelijkheid voor zelfstandig professionals

Staatssecretaris Wiebes ging donderdag 9 maart in gesprek met ondernemers nadat uit onderzoek van ONL bleek dat er nog steeds veel onduidelijkheid en onzekerheid in de markt zit. Zelfstandig professionals worden nog steeds niet ingehuurd en lopen opdrachten en inkomsten mis. De aanwezige ondernemers hoopten dat Wiebes, met het oog op de verkiezingen volgende week, zich in klare taal zou uitspreken over de Wet DBA en toekomst hiervan. Van deze mogelijkheid heeft Wiebes, gisterenavond meer Staatssecretaris dan campagne-voerend politicus, helaas geen gebruik gemaakt. Het technisch-correcte verhaal dat ‘de Wet DBA eigenlijk niet bestaat’ zorgde niet voor duidelijkheid bij de aanwezige ondernemers. De boodschap van de Staatssecretaris blijft dat er geen boetes en naheffingen opgelegd zullen worden tot de knelpunten zijn opgelost. Deze geruststellende woorden zijn niet afdoende om de onzekerheid op de markt weg te nemen vrezen de aanwezige ondernemers.


Op de werkvloer bij POT verhuizingen en logistiek in Amersfoort presenteerde Hans Biesheuvel eerst de resultaten van het onderzoek. Er zit nog veel onduidelijkheid en onzekerheid in de markt en zelfstandig professionals worden nog steeds niet ingehuurd. Een dag eerder waren de resultaten al besproken door Kamerleden van alle partijen tijdens een debat in Nieuwspoort over de toekomst van de arbeidsmarkt. Dit beeld dat opschorting de problemen niet heeft weggenomen werd bevestigd door de aanwezige opdrachtnemers en opdrachtgevers.

De aanwezige ondernemers riepen Wiebes op om de Wet DBA naar de prullenbak te verbannen. Het antwoord daarop was dat dit niet mogelijk is, omdat volgens Wiebes de Wet DBA niet bestaat. De Wet DBA doet niets anders dan het afschaffen van de VAR en de VAR terug invoeren dat lost volgens Wiebes de problemen niet op. Het probleem zit in de handhaving en daar hoeven ondernemers zich juist geen zorgen over te maken, want tot de knelpunten zijn opgelost wordt er niet gehandhaafd aldus de Staatssecretaris.

De verlangde duidelijkheid kregen ondernemers niet van de Staatssecretaris. ONL roept daarom het nieuwe kabinet op om voortvarend aan de slag te gaan met de Wet DBA en de positie van zelfstandig professionals.

Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.