Nieuws

Gesprek tussen internationaal actieve ondernemers en Alexander Hammelburg van D66

Op vrijdag 18 juni ging ONL voor Ondernemers, samen met vier internationaal actieve ondernemers, in gesprek met Alexander Hammelburg, Tweede Kamerlid voor D66 en woordvoerder Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Naast Hans Biesheuvel en Alexander Hammelburg sloten de Vereniging Importeurs Verre Oosten (VIVO), Promotional Product Professionals (PPP), WomensBizz en Transfer LBC zich aan bij het gesprek. Het gesprek ging in op de ervaringen van ondernemers uit de praktijk.

Tijdens dit gesprek werd gesproken over het belang van internationale handel en de positie van het MKB binnen de Nederlandse handelsstrategie. Ook werd er uitvoerig van gedachten gewisseld over het gelijke speelveld, een werkbaar én proportioneel IMVO-beleid voor het MKB, het belang van handelsmissies en de stimulansen voor internationaal ondernemen vanuit de overheid. Daarnaast bleven de gevolgen van de Brexit voor het MKB ook niet onbesproken.

ONL blijft zich inzetten om de stem van de ondernemer duidelijk op de politieke agenda te krijgen, waarbij ondernemers die buiten onze landsgrenzen actief zijn niet vergeten mogen worden.