CoronaNieuws

Goed nieuws: de steunmaatregelen worden verlengd

Vanmiddag hebben de ministers Blok (Economische Zaken en Klimaat), Hoekstra (Financiën) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  aangekondigd dat het kabinet doorgaat met steunmaatregelen voor ondernemers die worden getroffen door de gevolgen van de coronamaatregelen. ONL-oprichter Hans Biesheuvel: “Veel ondernemers hebben het door corona nog hartstikke zwaar. Dat is geen ondernemersrisico. Het kabinet heeft daarom terecht besloten dat ze doorgaan met TVL, TOZO, NOW en TONK.”

ONL steunt ook het besluit om ondernemers meer tijd te geven om hun belastingschuld te voldoen: vijf jaar vanaf 1 oktober 2022. “Veel ondernemers kunnen namelijk weinig doen aan deze schuld,” aldus Biesheuvel.

Sommige organisaties en journalisten stelden de vraag of het nog wel nodig is om de maatregelen te verlengen. Volgens ONL is het antwoord helder: “De compensatie door de overheid moet pas stoppen als ook de coronabeperkingen stoppen.”

 

De belangrijkste kernpunten uit het nieuwe coronasteunpakket:

Dilemma: te vroeg stoppen is onverstandig, maar te laat stoppen ook. Alert blijven om waar de tijd om vraagt. We kunnen niet in 1x terug naar normaal. Herstelpakket wordt met 3 maanden verlengd: TOZO, TONK en NOW.

 

NOW:

 • Loonsubsidie wordt onaangepast verlengd met een periode van 3 maanden. NOW 4 loopt daarmee van 1 juli tot 30 september 2021.
 • 1 verruiming: TVL wordt niet langer tot het omzetbegrip NOW gerekend. Hierdoor wordt de relevante omzet voor de NOW verlaagd, waardoor een hoger recht op NOW-subsidie ontstaat. Het resultaat van deze aanpassing laat zich zien vanaf de vaststelling van NOW, die vanaf najaar 2021 kan worden aangevraagd.

 

TVL:

 • TVL wordt verlengd met 1 kwartaal. De regeling blijft open voor MKB en niet-MKB en vergoeding blijft 100%. Het kan zijn dat ondernemers hierdoor overgecompenseerd worden. Risico wordt beperkt door de controle van de RVO.
 • Kleine aanpassingen binnen de TVL voor specifieke groepen. Specifiek maatwerk niet mogelijk:
  • Voor grotere ondernemingen verdubbelt het kabinet het subsidieplafond naar 1,2 miljoen euro (voor dus alleen het niet-mkb).
  • Voor starters en de schrijnende gevallen is al eerder met de Kamer gedeeld dat er een oplossing is gevonden in de referentiesystematiek. Ondernemers kunnen nu ook het derde kwartaal 2020 gebruiken als referentieperiode omzetverlies. Hierdoor kunnen ook starters meedoen met de reguliere TVL-regeling. Vraagt wel extra lasten van de uitvoering, dus pas tweede helft juni kan de regeling open.

 

TOZO:

 • Ruimhartiger omgaan met de aanvraag.
 • TOZO wordt verlengd tot 1 oktober 2021. De voorwaarden tot recht op uitkering veranderen niet. Wel zal meer dan voorheen de focus liggen op het activerende karakter, zodat zelfstandigen toekomstperspectief krijgen. Ook worden de kaders voor terugbetaling van de lening bedrijfskapitaal versoepeld.
 • Gemeenten kunnen, in vergelijking met de vorige TOZO-regelingen, besluiten tot een aanvullende informatieplicht voor de ondernemer. Hoe en om welke informatie het gaat mogen gemeenten zelf invullen. Maar denk hierbij aan het totaalplaatje van een onderneming die een gemeenten graag wil hebben om te kijken of een bedrijf levensvatbaar is.
 • TOZO-terugbetaling is met 6 maanden uitgesteld tot 1 januari 2022. Ook wordt er tot de periode tot 1 januari 2022 geen rente opgebouwd. Looptijd voor terugbetaling wordt verlengd met 1,5 jaar van 42 naar 60 maanden.

 

TONK:

 • TONK wordt met 3 maanden verlengd tot en met september 2021. Tot nu toe minder aanvragen dan vooraf verwacht. Het beschikbare budget voor de TONK is verdubbeld van 130 naar 260 miljoen om gemeenten de mogelijkheid te geven om ruimhartig met de TONK over te gaan.

 

Fiscale maatregelen:

 • Het kabinet verlengt de volgende maatregelen tot 1 oktober 2021
  • Uitstel administratieve verplichtingen rondom loonheffingen.
  • Akkoord Duitsland en België over belastingheffing grenswerkers.
  • Onbelaste reiskostenvergoeding
  • Het verlaagde btw-tarief op sportlessen van sportscholen liep door tot de verplichte sluiting van sportscholen is opgeheven.
  • Het is spijtig dat het kabinet de invorderingsrente in stappen omhoog laat lopen.

 

Schuldenproblematiek

 • In totaal staat er nog 16 miljard aan belastinguitstel open. Het heropenen van de economie brengt niet iedereen uit de problemen. Het kabinet neemt maatregelen om in de kern gezonde bedrijven met een schuld te ondersteunen in de herstelfase. Zo hoeven ondernemers pas op 1 oktober 2022 starten met het terugbetalen van de opgelopen belastingschuld en hebben ondernemers 5 jaar de tijd om de schuld terug te betalen. Hierdoor worden maandelijkse lasten lager en is er meer financiële ruimte over om de continuïteit van de onderneming te borgen.
 • De verlaging van de invorderingsrente wordt op 1 januari 2022 verhoogd van 0,01% naar 1%, op 1 juli 2022 naar 2%, 1 januari 2023 3% en 1 januari 2024 het oorspronkelijke percentage van 4%.
 • Belastingschuld ondernemers wordt niet kwijtgescholden. Dat is onrechtvaardig tegenover de ondernemers die wel hun best hebben gedaan om de belastingen te betalen.

 

Overig

 • Kabinet heeft besloten tot een doelmatigheidsgrens wat betreft terugbetalen NOW en TVL. Bedragen onder de 500 euro worden niet geïnd. Dit helpt vooral de kleine ondernemers.
 • Geen aanpassingen aan garantieregeling evenementen.