Nieuws

GroenSlinks – artikel Hans Biesheuvel over negatieve effecten plannen GroenLinks voor ondernemers

GroenSlinks

Nederlandse kiezers overwegen op een partij te stemmen die kosten verbergt en helemaal niet investeert in de Nederlandse economie. Die partij is GroenLinks, dat de afgelopen periode de peilingen bestormde. Het elan en de bravoure waarmee dit gebeurde spreekt aan. Kiezers wordt echter zand in de ogen gestrooid door mooie vergezichten. De vele gebreken in het verkiezingsprogramma zijn verborgen. Kenmerkend voorbeeld is dat een structurele uitgave van €8 miljard per jaar op slinkse wijze buiten de CPB doorrekening is gehouden. Ondanks de schadelijke gevolgen voor onze economie is de jeugdige lijsttrekker door journalisten nog niet echt aan de tand gevoeld over zijn plannen. De meeste kiezers hebben niet door hoe schadelijk de plannen van GroenLinks zijn voor de economie.

Iedereen die geld verdient met werken of ondernemen moet het ontgelden. Belastingverhogingen en heffingen moeten groene vergezichten betaalbaar maken zonder dat er over de economische gevolgen van deze lastenverhogingen is nagedacht. Een van de voorstellen is dat iedereen over spaargeld boven de €1000,- belasting gaat betalen. Door dit soort plannen loont werken en ondernemen niet.

De lasten voor ondernemers gaan bij GroenLinks met €2,6 miljard omhoog. Een funest idee is het afschaffen van de MKB-winstvrijstelling voor zelfstandigen. De kleine ondernemers worden direct in hun inkomsten getroffen. Middenstanders, zoals de groenteboer of garagehouder om de hoek, die voor eigen rekening en risico ondernemen zullen door het afschaffen van deze voorziening in grote problemen raken.

Ook wil GroenLinks autorijden onbetaalbaar maken. Automobilisten realiseren zich niet dat er een heffing voorgesteld wordt voor iedereen die in de spits rijdt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met mensen die elke ochtend met hun auto naar het werk moeten. Ondernemers die afhankelijk zijn van hun bedrijfsbusje krijgen de rekening gepresenteerd. Die zijn onderweg om opdrachten op locatie uit te voeren. Niet iedereen kan op een bakfiets naar het werk.

Dan moet er natuurlijk wel werk over blijven om naartoe te gaan, hier heb ik zorgen over want de plannen van GroenLinks maken het werkgeverschap nog onaantrekkelijker. Werkgevers zouden verantwoordelijk worden voor het eerste half jaar WW, een hogere prijs betalen voor tijdelijke contracten en een transitievergoeding voor flexwerkers voor hun kiezen kijgen. Verder wordt arbeid duurder door o. a. de belastingvrije reiskostenvergoeding van de auto voor woon-werkverkeer af te schaffen.

De plannen van GroenLinks zijn, op zijn zachts gezegd, schadelijk voor het Nederlandse vestigingsklimaat. De maatregelen om multinationals meer belasting te laten betalen treffen niet alleen belastingontwijkende brievenbusmaatschappijen, maar ook bedrijven die wel toegevoegde waarde leveren. Als enig Europees land de vennootschapsbelasting verhogen, zorgt er voor dat grote bedrijven en hun banen naar het buitenland gaan. Research en development-afdelingen en kenniswerkers zullen hierdoor het land verlaten.

Het werkloze personeel dat overblijft kan vervolgens genieten van het schone milieu, waar wél in geïnvesteerd zal worden. Dit door de SDE-subsidie, een structurele uitgave van €8 miljard euro per jaar aan duurzame energieprojecten. Deze grote kostenpost is op slinkse wijze buiten de CPB-doorrekening gehouden, omdat het budgettaire effect pas na 2021 intreedt. Je hoeft echter geen rekenmeester te zijn om te zien dat de belastingen flink omhoog moeten om deze uitgaven te betalen.

Het is belangrijk dat we ons inzetten voor het milieu en een duurzame economie, maar dan moet er nog wel een economie zijn om duurzaam te maken. Verduurzaming moet betaald worden, daarom hebben we economische groei nodig. Dit betekent niet klakkeloos groene slinkse voorstellen moeten overnemen. Kies voor een partij die investeert in onze economie en ondernemers.