Nieuws

Hans Biesheuvel bij WNL over bureaucratie en regeldruk

“De begroting van minister Kamp is eigen net als de hele rijksbegroting: weinig ambitieus. Het is eigenlijk een voortzetting van de afgelopen jaren, geen grote stappen. Heel erg gericht op het vasthouden van het bestaande beleid. Je ziet de grote bedrijven krimpen eigenlijk alleen maar in, en de werkgelegenheid zit echt bij de kleine bedrijven, bij de startups. Daar zou ik eigenlijk in de komende kabinetsperiode veel meer aandacht voor willen vragen dan dat we de afgelopen tijd hebben gezien. Doe echt wat aan de bureaucratie, daar is vind ik de afgelopen jaren veel te weinig aan gebeurd, vooral als het gaat om het werkgeverschap. Ondernemers ervaren nog steeds de regeldruk als zeer hoog. Ik denk dat minister Kamp deze kabinetsperiode daar niet zo veel meer aan kan doen. Maar ik zou zeggen: het vooral belangrijk voor zijn opvolger dat die echt gaat werken aan het daadwerkelijke verlagen van de bureaucratie, die is nog steeds heel hoog voor ondernemers in Nederland.”

Maandagochtend 24 oktober 2016 sprak Hans Biesheuvel over bureaucratie en regeldruk in de WNL-uitzending. Kijk hier de uitzending terug (deel 1 vanaf 14:54 minuten)