ONL in de media

Hans Biesheuvel pleit voor een apart MKB-beleid

Juli 2015

De actuaris – Hans Biesheuvel pleit voor een apart MKB-beleid

Klik hier om het interview met Hans Biesheuvel in De Actuaris te lezen.

Hieronder enkele stukken uit het artikel:

“Kan Biesheuvel nog begrip opbrengen voor de terughoudendheid van banken met leningen; hij begrijpt niet dat ze zich zo drastisch uit de mkb-markt hebben teruggetrokken. “Ik had verwacht dat banken de regiefunctie zouden oppakken. Financiers en ondernemers bij elkaar brengen. Maar dat hebben ze ook niet gedaan. Dan gaan wij het maar doen.””

“ONL pleit voor specifiek fiscaal beleid voor kleine bedrijven: ‘fiscaal en risico light’. Zo wil Biesheuvel dat het verschil tussen vreemd en eigen vermogen wordt opgeheven. Leningen zijn nu aantrekkelijker dan risicovol investeren, waardoor veel kleine ondernemingen te weinig eigen vermogen hebben. “Misschien moet je aftrekposten creëren voor deelnemingen in ondernemingen.””