Nieuws

‘Hele land profiteert van besteding kabinet’ – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

17 oktober 2018, Den Haag

‘Hele land profiteert van besteding kabinet’

Elk jaar komt 1,9 miljard euro vrij door de handhaving van de dividendbelasting. Tot onbegrip van velen gaat dat geld niet naar de zorg, veiligheid of onderwijs, maar naar het bedrijfsleven. En dat is voor iedereen goed, betoogt ondernemers Hans Biesheuvel.

Het kabinet verlegt haar focus terecht naar het MKB. De eerste maanden leek deze regering er vooral voor het grootkapitaal te zitten. Multinationals en buitenlandse aandeelhouders kregen belastingvoordelen. De rekening kwam op het bordje van de ondernemers terecht. Gelukkig is het kabinet tot inkeer gekomen. Het budget voor het afschaffen van de dividendbelasting blijft in Nederland en wordt vooral in het brede MKB geïnvesteerd. Dit voelt ook als waardering voor de belangrijke rol van het MKB in de samenleving.

Heel Nederland profiteert van de nieuwe koers van het kabinet. Niet alleen op de korte termijn maar ook op de lange termijn. De Nederlandse welvaart wordt steeds meer afhankelijk van het MKB. Denk bijvoorbeeld aan werk. Driekwart van de Nederlanders werkt bij een MKB-bedrijf, dit wordt in de toekomst alleen maar meer. Ook steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden hier volwaardig werk.

De oplossingen voor andere maatschappelijke uitdagingen liggen ook bij het MKB. Kijk bijvoorbeeld naar de glasbranche waar ze heel ver zijn met de circulaire economie. Het zijn MKB-ondernemers die handen en voeten geven aan verduurzaming en de energietransitie. Dit terwijl de grote industrie de hakken in het zand blijft zetten.

Samen willen we dat iedereen in de toekomst gezond kan blijven werken. De zorgkosten moeten behapbaar blijven. Ook willen we voor iedereen voldoende schone energie. Al deze ambities kosten geld en moeten vervolgens uitgevoerd worden. Hiervoor is de samenleving afhankelijk van MKB-ondernemingen. Het grootste gedeelte van het geld moet eerst hier verdiend worden voordat het kan worden uitgegeven.

Als we kijken naar de uitgaven van dit kabinet dan gaat verreweg het meeste geld naar de publieke sector en een lastenverlichting voor burgers. Het beeld dat het bedrijfsleven vooral profiteert klopt totaal niet. De lasten voor MKB-ondernemers zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Dit kabinet geeft zes keer zoveel uit aan lastenverlichtingen voor burgers als voor het bedrijfsleven.

Dit is een probleem. Aan de ene kant verwachten we allemaal ontzettend veel van ondernemers. We verwachten dat ze veel mensen in dienst nemen en die royaal betalen. Ze moeten verduurzamen en innoveren. Tegelijkertijd willen we dat ze een bijdrage leveren aan de (lokale) samenleving. Natuurlijk moeten ze ook belasting betalen. Aan de andere kant geven we ze niet de mogelijkheid om aan deze eisen te voldoen.

Dagelijks spreek ik ondernemers die willen groeien, innoveren of verduurzamen. Knellende regels houden ze tegen. Ondernemers willen graag meer mensen aannemen, maar durven dit niet door alle risico’s en verplichtingen. Bedrijven willen uitbreiden maar kunnen vaak geen financiering krijgen. Al deze obstakels zijn grote risico’s voor onze economie en samenleving.

Investeren in het MKB is investeren in de samenleving. Elke euro lastenverlichting voor ondernemers levert een veelvoud op voor ons land. Denk aan belastinginkomsten, banen en innovatie. Ik ben blij dat het kabinet dit uiteindelijk ook heeft ingezien. Als we ons huidige welvaartsniveau willen vasthouden én genoeg geld willen verdienen voor alle maatschappelijke uitdagingen dan hebben we het MKB heel hard nodig.  Als het MKB het geld niet verdient dan kunnen we het ook niet uitgeven.