ONL in de media

Herstel vertrouwen politiek

Nu Zakelijk, woensdag 13 november 2013

Herstel vertrouwen politiek en bedrijfsleven

De politiek en ondernemend Nederland moeten samen een ondernemers-top organiseren om zo het vertrouwen tussen beide partijen te herstellen.
© ANP

Dat zegt Hans Biesheuvel, voorzitter en initiatiefnemer van Ondernemend Nederland (ONL) woensdag tegen NU.nl.
“Daar hoeven we geen jaren over te doen”, vindt Biesheuvel, die dinsdag het eerste overleg had met zijn schaduwkabinet van ondernemers.
“Het schaduwkabinet zal de komende tijd met een groeiagenda komen met ideeën waar de politiek niet omheen kan”, vervolgt hij.

Sociaal akkoord
Bij de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord van afgelopen voorjaar, waar Biesheuvel toen als MKB-Nederland voorzitter bij aan tafel zat, was ondernemend Nederland volgens hem ondervertegenwoordigd.
“De huidige polder heeft onvoldoende basis, er is te weinig ondernemerschap en dat moet veranderen”, zegt Biesheuvel.
“De afspraken zijn gemaakt door vakbonden en werkgevers, de huidige polder bestaat te veel uit de gevestigde orde en afspraken uit het verleden. We moeten kijken naar 2020 en verder. Daarbij moeten we sector- en brancheoverschrijdend handelen.”

Rapport
Biesheuvel voelt zich gesteund door het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Daarin werd geconcludeerd dat er meer aandacht moet zijn voor het verdienvermogen van Nederland en iedereen zijn hele leven moet blijven leren om het bedrijfsleven flexibel in te laten spelen op ontwikkelingen.

Groeiagenda
De ondernemers-top, die moet plaatsvinden in 2014, moet ook zorgen voor een “stevige groeiagenda” voor Nederland.
“Wij gaan niet langs de kant staan, maar zijn bereid de mouwen op te stropen. We willen echt meehelpen en reiken de politiek de hand”, zegt Biesheuvel.
“We praten aan veel tafels mee, maar zullen niet in de polder verdwijnen. We worden serieus genomen, dat besef is er nu ook in politiek Den Haag.”

Vertrek
Biesheuvel vertrok vorig jaar augustus onverwachts als voorzitter van werkgeversvereniging MKB-Nederland. “Het waren intensieve jaren, maar de functie heeft mij veel geleerd over belangenbehartiging en politieke mores”, zei daar destijds over.

Het interview met Hans Biesheuvel op Nu Zakelijk