Nieuws

Het belang van glas – ONL introduceert glasbranche bij de politiek

Door verschillende trends wordt glas als bouwmateriaal steeds belangrijker. Zo kan het isoleren, als geluidskering dienen of zelfs energie opwekken. Hierdoor staat de glasbranche in de toekomst voor verschillende grote uitdagingen. Tijd om de glasbranche meer onder de aandacht te brengen van de politiek. ONL en Vakgroep Glas sloegen daarom de handen ineen en organiseerden op 2 november 2018 een werkbezoek aan Scheuten Glas Nederland BV in Venlo, waar Tweede Kamerlid Eric Ronnes (CDA) een introductie kreeg met het bouwmateriaal. Het belang van glas en de verschillende uitdagingen en bedreigingen binnen de glasbranche kwamen uitgebreid aan bod.

De glasbranche heeft behoefte aan stabiliteit. Zowel economisch goede tijden (waar oververhitting op de loer ligt) als economisch slechte tijden (waar investeringen stoppen), kunnen nadelig uitpakken voor de (werk)zekerheid en het opleveren van (renovatie)projecten. Een anticyclisch beleid, waarbij de uitgaven van de overheid grote afwijkingen in de bestedingen van bedrijven tegengaan, werkt meer in het voordeel van de glasbranche. Bovendien zijn er investeringen nodig en is er behoefte aan meer gekwalificeerd personeel. Een mogelijke oplossing hiervoor is het stimuleren van bouwgerelateerde opleidingen om (het in de crisis weggelopen) personeel aan te trekken. Daarnaast is er de wens voor een betere informatievoorziening. De overheid kan ervoor zorgen dat de glasbranche de juiste informatie krijgt, zoals over veiligheidseisen en subsidies voor verduurzaming.

Tijdens het werkbezoek kregen de participanten een rondleiding over het terrein. Verschillende bedrijven uit de glasketen brachten Eric Ronnes op de hoogte van de toekomstige schommelingen binnen de industrie en maakte hij kennis met alle facetten van glas. Het is belangrijk dat politici en ondernemers kennisdelen en netwerken. Om de kracht van het MKB volledig te benutten is er meer kennis nodig. Inzicht in het functioneren, de ontwikkelingen, trends en vooruitzichten binnen het MKB maakt het makkelijker om passend toekomstbestendig beleid te maken.