NieuwsPersberichten

Het ontbreekt Miljoenennota aan alle ambitie en visie

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag – 16 september 2014

Het ontbreekt Miljoenennota aan alle ambitie en visie

ONL voor Ondernemers vindt het jammer dat het Kabinet met de Miljoennota de kans heeft laten liggen om de werkgelegenheid in Nederland een impuls te geven. De Miljoennota spreekt van het verlagen van de lasten op arbeid maar brengt voor ondernemers de loonkosten niet omlaag. Er is niet gekozen om een echte economische investeringsagenda te ontplooien en de veranderingen in het belastingstelsel worden op de lange baan geschoven.

De verhoging van de arbeidskorting en het lagere tarief in de eerste schijf zijn vanzelfsprekend positief. Deze maatregelen bevorderen de koopkracht, dit is met name voor kleine winkeliers een zeer positief punt. Op het grotere geheel laat de Miljoenennota echter een kans liggen. Er worden geen structurele maatregelen genomen om de financiering van startende en groeiende ondernemers een impuls te geven. Ook is er geen duidelijke route op tafel gelegd om het investeringsklimaat te bevorderen.

Hans Biesheuvel: “Van ambitie is in deze Miljoenennota geen sprake. Ondernemers hadden gehoopt op een visiedocument. Een duidelijke routekaart naar groei. Het is hard nodig. Met pappen en nathouden – rommelen in de marge – wordt weliswaar het fort bewaakt, maar worden er geen bouwstenen voor de toekomst gelegd. Er staan 650 000 mensen aan de kant. De enige manier om banen te scheppen is het daadwerkelijk verlagen van de kosten op arbeid. De premies voor de Zorgverzekeringswet en Werknemersverzekeringen moeten dalen. Een ander zorgwekkend punt is dat het Kabinet de kans heeft laten liggen om de accijnsverhoging op diesel en lpg terug te draaien. Dit was het moment om de fout van vorig jaar te repareren en de golf aan faillissementen van tankstationhouders in de grensregio’s te voorkomen.”