Nieuws

Expertvisie XXVI – Theo Gommer – Het Pensioenakkoord; wat moeten werkgevers ervan vinden?

Expertvisies zijn eigen meningen, deze hoeven niet altijd in lijn te zijn met de visie van ONL voor Ondernemers.

Ik ben positief gestemd over het Pensioenakkoord. Vooral omdát er een akkoord is, maar ook wel om de inhoud.

Met dit akkoord is de deur naar de toekomst opengezet. Natuurlijk, ook ik ben geen voorstander van een verplicht arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. Wel overigens van een pensioenplicht voor alle werkenden, dus ook ZZP-ers. Al dan niet met opting-out mogelijkheden.

Omdat we echter toch naar persoonlijk pensioensparen gaan, is die pensioenplicht niet zo erg. Immers, sparen is goed. Zeker als dat gepaard gaat met meer mogelijkheden om pensioen alternatief aan te wenden; voor een eigen woning, studieverlof voor om- en bijscholing, zorgverlof, een sabbatical én om een eigen bedrijf te starten. Dat zit er nog niet in, maar dat komt zeker.

Ook had ik liever een flexibele AOW gezien in combinatie met de optie om een deel van het pensioen als tijdelijke uitkering te krijgen. Dat was voor ‘zware beroepers’ een betere optie geweest dan de weg van nog steeds ‘vroegpensioen’ (drie jaar geen RVU-boete en 2 jaar verlofsparen) en een enigszins langzamere verhoging van de AOW-leeftijd. Maar goed, dat is het gevolg nu eenmaal van polderen.

En, vroegpensioen hoeft niet, maar mag.

Nu de krapte op de arbeidsmarkt echt zichtbaar wordt – er zijn nagenoeg evenveel vacatures als werkzoekenden – zullen we écht moet bewerkstelligen dat mensen het wel vol kunnen houden tot pensioendatum en vooral ook het vol wíllen houden.

Verder ligt er nog een stevige technische pensioenkluif om van doorsneepremie naar persoonlijk sparen te komen, inclusief compensatie voor de groep 45-60. Ook zal de overstap van stijgende beschikbare premiestaffels – immers gebruikelijk in de vrije markt – naar een flat-rate premie nog wel per bedrijf een ‘dingetje’ worden.

Maar goed, daarvoor zijn er voldoende goede pensioenadviseurs om dat in goede banen te leiden?.

Zoals ik al eerder schreef, de focus moet vanaf nu wel liggen op employability & pensioen: hoe zorgen we dat mensen wél – parttime – kunnen werken tot de pensioendatum, én zelfs erna. Daar moeten we dus mee aan de slag. En daarvoor hebben we geen – definitief uitgewerkt PensioenAkkoord met een overgangsregime tot 2025 voor nodig. Aan de slag dus!

PS Wilt u snel meer weten over Employability & Pensioen? Download dan mijn whitepaper.

mr. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en oprichter van de PensionLawyers Asscociation.