Nieuws

Het PensioenAkkoord2022: compensatie voor ‘ouderen’ – Column van pensioenexpert Theo Gommer

De verdere uitwerking en invulling van het PensioenAkkoord2022 is in volle gang. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de compensatie voor ‘ouderen’. Ouder betekent in dit kader 45+. Dat is natuurlijk niet oud, maar wel het kantelpunt qua pensioenopbouw. Bij bedrijfstakpensioenfondsen wordt immers een zogenaamde doorsneepremie betaald. Iedereen, jong en oud, betaalt evenveel premie, waardoor de facto jongeren ouderen subsidiëren. Met het PensioenAkkoord wordt dat doorbroken, en spaart iedereen voor zichzelf. Ouderen worden dus niet meer ‘gefinancierd’ door de jongeren en willen daarvoor natuurlijk – en terecht – compensatie.

Bij rechtstreeks verzekerde regelingen speelt hetzelfde probleem. Veruit de meeste bedrijven in de vrije markt hebben stijgende beschikbare premiestaffels, van zo’n 5% voor een 25-jarige, tot richting de 30% voor een 60-plusser. Als ook dat een ‘flatrate’ moet worden – iedereen krijgt dan evenveel -, dan zal dat vanuit kostenneutraliteit bijvoorbeeld 158% opleveren voor iedereen. Jongeren blij, die krijgen meer pensioenpremie, maar de 45-plusser moet worden gecompenseerd. Daarnaast willen jongeren uiteraard salarisverhoging. Kortom, de totale loonkosten gaan fors stijgen.

Dan kunt u de ‘totale’ pensioenlast wel verlagen, naar bijvoorbeeld 15%, maar dan moeten ‘ouderen’ weer méér worden gecompenseerd. Kortom, communicerende vaten en dus een lastige exercitie.

Bij het PensioenAkkoord2022 hebben partijen primair naar de situatie bij bedrijfstakpensioenfondsen gekeken (doorsneepremie dus) en niet naar de vrije markt. Of er nog een overgangsregime komt, en zo ja, hoe lang, valt dus nog af te wachten.

Ook is de vraag hoe lang er gecompenseerd moet worden. 5 jaar lijkt dan te kort, 10 jaar is reëel en 15 jaar is wel erg lang. Hoewel ook het overgangsregime VUT/prepensioen 15 jaar duurde.

Al met al is het dus goed om alvast in kaart te brengen wat de situatie bij u in het bedrijf is en wat dus de globale gevolgen zijn qua compensatie. Dan hebt u dat alvast in beeld én kunt u daar bij uw financiële beslissingen vanaf nu alvast rekening mee houden.

mr. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en oprichter van de PensionLawyers Asscociation.