CoronaOndernemerspanelPoll

Ondernemers optimistischer over voortbestaan

De coronacrisis heeft nog altijd grote gevolgen voor ondernemend Nederland. De liquiditeit van het bedrijf op peil houden is essentieel, zodat de vaste lasten doorbetaald kunnen worden. Samen met Stichting MKB Financiering hebben wij de afgelopen maanden verschillende peilingen gehouden onder ondernemers en gevraagd naar liquiditeit, kredietaanvragen en de relatie met banken.

In de laatste peiling zijn ondernemers positiever over het voortbestaan van hun bedrijf en hun liquiditeit voor de komende periode. In maart gold nog voor 83 procent van de ondernemers dat ze die problemen hadden of verwachtten, in juni is dat teruggelopen tot iets meer dan de helft. Veel ondernemers lijken inmiddels weer wat op adem gekomen.

Het overgrote deel van ondernemers geeft echter aan dat zij niet bij hun bank terecht kunnen met hun liquiditeitsprobleem. En slechts een kleine deel van de ondernemers is bekend met de beschikbare financieringsregelingen voor ondernemers. Daar is nog veel verbetering mogelijk. Hans Biesheuvel zegt daarover bij BNR: ‘Ik ben benieuwd of banken bereid zijn om naast ondernemers te gaan staan.’ Luister het interview op BNR.nl

We hebben de resultaten van de laatste peiling en een vergelijking met de twee vorige peilingen op een rij gezet.

Bekijk hier de resultaten van de peiling.

Hans Biesheuvel licht de resultaten toe bij BNR