Nieuws

Hoge ranking Nederland op internationale concurrentie-index zeer positief – Arbeidsmarkt en Innovatie nog grote uitdagingen

Nederland staat op plaats vier op de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld. Volgens de jaarlijkse internationale concurrentie-index van het World Economic Forum zijn we zelfs Duitsland en Zwitserland voorbijgestreefd, waardoor we de meest concurrerende economie zijn van Europa. Een goed opgeleide bevolking, een stabiel macro-economisch beleid en goed werkende instituties vormen volgens de onderzoekers de redenen voor de hoge score. Een prijzenswaardig en positief resultaat en het bewijs dat Nederland, ondanks internationale onzekerheden zoals de Brexit en handelsoorlogen, er economisch goed voorstaat.

Toch is volgens ONL voor Ondernemers niet alles goud wat er blinkt. Op Prinsjesdag schreef ONL in een reactie op de Miljoenennota dat er een gure wind raast over het Binnenhof voor ondernemers. Waar vorig jaar al de btw-verhoging en de dga-taks werden aangekondigd, komen er dit jaar meer lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven bij, zoals de verlaging van de zelfstandigenaftrek en het uitstellen en afzwakken van de verlaging van de vennootschapsbelasting.

Op het gebied van innovatie loopt Nederland achter op andere landen met plaats 10 in de WEF-ranking. Gelukkig heeft de regering de ambitie uitgesproken om 2,5% van het Bruto Nationaal Product te investeren in Research & Development. ONL pleit voor concrete maatregelen om aansluiting te vinden met de kopgroep. De regering moet ervoor zorgen dat de randvoorwaarden kloppen voor mkb-bedrijven om te investeren in innovatie. De innovatiekracht van Nederland zit bij het mkb.

Op de arbeidsmarkt zijn er ook een aantal grote uitdagingen. Arbeidsrelaties veranderen waardoor het arbeidsrecht en het bijbehorende zekerheidsrecht niet meer goed aansluiten. De economie vraagt steeds vaker om tijdelijke arbeidsrelaties. Het moet volgens ONL bijvoorbeeld makkelijker worden voor de ondernemer om arbeidsovereenkomsten aan te gaan met een termijn die voor hen te overzien is.

Het WEF benadrukt verschillende zwakke punten, zoals het feit dat bedrijven moeite hebben om gekwalificeerd personeel te vinden. De oplossing, volgens ONL, is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Stimuleer bijvoorbeeld stageplaatsen in het mkb en verbeter het imago van technische Mbo-opleidingen.

De inzet op arbeidsmarkt en innovatie zal Nederlandse bedrijven nog sterker maken, waardoor zij ook in de toekomst in de top van de concurrentie-index kunnen blijven.