NieuwsPosition Papers

Hoorzitting en Position Paper Rentederivaten

Hoorzitting en Position Paper Rentederivaten

Op dinsdag 27 september 2016 organiseert de Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer een hoorzitting over rentederivaten in het MKB. Namens ONL voor Ondernemers zal Hans Biesheuvel bij de hoorzitting spreken. Een samenvatting van de inbreng van Hans Biesheuvel wordt onderstaand weergegeven. Het volledige position paper van ONL voor Ondernemers, zoals ingestuurd voorafgaand aan de hoorzitting, is via deze link te downloaden.

Rentederivaten: Uniform herstelkader is fair, stelt banken en ondernemers in staat het dossier snel af te sluiten en helpt in het herstel van vertrouwen tussen ondernemers en banken:
ONL steunt de uniforme herstelregeling voor ondernemers met rentederivaten. Het herstelkader van de Derivatencommissie is een duidelijke en eenvoudige regeling en een doorbraak in dit langslepende dossier. De herstelregeling brengt rust en neemt de zorgen en onduidelijkheden bij getroffen ondernemers weg. De schade wordt op een correcte manier vastgesteld en gecompenseerd. Zowel ondernemers als banken zijn erbij gebaat het derivatendossier snel achter zich te laten.

De uiteindelijke oplossing en de gekozen werkwijze van de Derivatencommissie dragen bij aan het herstel van vertrouwen tussen ondernemers en banken. Daarnaast zorgt de regeling er voor dat ondernemers en banken snel kunnen overgaan op de normale gang van zaken: bedrijven laten groeien en bedrijven financieren.

Het is noodzakelijk dat banken zich daadwerkelijk achter de letter en de geest van het herstelkader scharen, niet alleen maar vanwege de maatschappelijke en politieke druk.

Volgende stappen in het proces:
• Het is belangrijk dat het herstelkader zorgvuldig en voortvarend wordt uitgevoerd, zowel naar de letter als naar de geest van het herstelkader.

• ONL pleit voor een waarborg voor de kwaliteit van de uitvoering van het herstelkader. Zowel in de pilot-fase als in de uiteindelijke uitvoeringsfase is er een belangrijke rol weggelegd voor de AFM als onafhankelijke toezichthouder. De externe beoordelaars van de individuele dossiers moeten daarom door de AFM worden benoemd, niet door banken zelf.

• Het rentederivatenprobleem moet met dit herstelkader voor eens en altijd afgesloten kunnen worden. Daarom moeten we voorkomen dat er een situatie ontstaat waar banken individuele ondernemers ontmoedigen, of onder druk zetten, om geen schade vergoeding te eisen of te accepteren, bijvoorbeeld door aan te geven om toekomstige kredieten niet te verlenen.

Generieke coulanceregeling:
Ook de coulanceregeling, waarbij een generieke vergoeding wordt uitgekeerd aan ondernemers met een rentederivaat kan rekenen op steun. Via deze regeling wordt een zeer omslachtig traject vermeden om de gevolgschade te bepalen die ondernemers hebben geleden vanwege het derivaat. Dat laatste is ook voor banken een manier om dit dossier snel te sluiten.

Keuze voor herstelkader of rechter:
Het is goed dat voor de bedrijven die niet uit de voeten kunnen met het herstelkader de gang naar de rechter open blijft staan. Zij hebben immers nog altijd de vrijheid om de regeling te accepteren, of om alsnog een individuele gang naar de rechter te maken.