Persberichten

Huidige banken laten ondernemers in de kou staan!

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 17 november 2014

Huidige banken laten ondernemers in de kou staan!
ONL start daarom met DNOB.

Ondernemers willen en kunnen niet langer wachten op werkbare financierings-oplossingen vanuit de traditionele banken. Op maandag 17 november lanceert ONL voor Ondernemers daarom DNOB. De groei moet in Nederland weer op gang komen. De enige manier is ondernemers weer de ruimte bieden om investeringen te doen en hun bedrijf te financieren.

Hans Biesheuvel (Voorzitter ONL) roept Minister Henk Kamp en het Ministerie van Economische Zaken op om de oprichting van DNOB mogelijk te maken. DNOB zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met private investeerders, aanbieders van crowdfunding-oplossingen en kredietunies, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en banken. Door bestaande overheidsinstrumenten te combineren met de expertise van private financieringsinitiatieven ontstaat een voor ondernemers aantrekkelijk platform waar zij daadwerkelijk geholpen worden. Bestaande overheidsinstrumenten moeten beter benut worden. DNOB is de nu ontbrekende one-stop-shop voor bedrijfsfinanciering. Vanuit de vraag van ondernemers wordt gekeken naar de optimale financiering van hun bedrijf. Dit maakt het mogelijk om verschillende vormen van financiering te stapelen tot een hybride mix waardoor een bedrijf snel en makkelijk aan de slag en vooruit kan. Waardoor we weer echt vaart krijgen in het economische herstel.

Hans Biesheuvel: “DNOB is dringend noodzakelijk. De nu ontbrekende of te schrale financiering is dé grote groeibreker van onze economie geworden. Nederland scoort in Europees verband ontzettend laag wat betreft het beschikbaar maken van kapitaal voor bedrijfsinvesteringen en het verstrekken van leningen. Dit geeft aan dat er ruimte is voor DNOB, maar laat ook de noodzaak tot snel handelen zien. Met ONL voor Ondernemers nemen we nu het heft in eigen hand. De komende tijd zullen er gesprekken volgen om nog meer aanbieders van financiering bij DNOB aan te sluiten. In de tussentijd roep ik ondernemers op zich te melden, wij gaan voor ze aan de slag. Aan alle banken die zich nu gepasseerd voelen zeg ik, de deur staat voor iedereen open, maar als jullie niet meewerken dan doen ondernemers het gewoon zelf. De financieringsoplossingen zijn er. Ze moeten alleen ontsloten worden. Dat is precies wat DNOB gaat doen.”

ONL voor Ondernemers is op kleinere schaal al eerder begonnen met het bij elkaar brengen van bedrijven en financiers. Iedere vrijdag wordt de Finance Corner georganiseerd door ONL voor Ondernemers en Yellow Walnut. De Finance Corner vindt plaats tijdens het evenement en de opnames van het Tv-programma De OndernemersClub. Ondernemers pitchen hier hun idee aan een groep uiteenlopende financieringsverstrekkers. Bij de afgelopen edities van de Finance Corner boden een reeks private investeerders, crowdfunding platformen en grotere instellingen als de banken, NPEX en Qredits de mogelijkheid aan ondernemers om hun vraag uiteen te zetten. DNOB rolt dit initiatief landelijk uit en maakt het bereikbaar voor een veel grotere groep ondernemers.

Ondernemers met een financieringsbehoefte tot 1 miljoen euro geven aan dat het inmiddels via de traditionele kanalen bijna onmogelijk is om investeerders te vinden. Private investeerders geven aan dat er wel kapitaal is, maar dat vraag en aanbod niet bij elkaar komen. Ondernemers ervaren dat de banken een standaard aanbod hebben liggen. Maatwerk op basis van de specifieke vraag van ondernemers is niet mogelijk. Ondernemers worden bij een kredietaanvraag gevraagd om een algemene vragenlijst in te vullen. De onderscheidende karaktereigenschappen van het bedrijf kunnen daardoor niet worden meegewogen.

Bestaande financiers kunnen zich aansluiten bij DNOB. Ook de traditionele banken zijn van harte uitgenodigd om DNOB te ondersteunen.
Ondernemers kunnen iedere vrijdag terecht bij de Finance Corner, waar zij individueel en op maat direct en concreet worden geholpen bij hun financieringsbehoefte.

————-
Einde bericht
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Marieke Dekker, Directeur Public Affairs, via dit mailadres.