OndernemerspanelPoll

ONL onderzoekt: In de knel met betalingstermijnen?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een wetswijziging waarmee de wettelijke betaaltermijn van grote bedrijven aan het mkb moet worden ingekort van 60 naar 30 dagen. ONL helpt mee met deze wetswijziging en onderzocht in dat kader of ondernemers in de knel komen met de huidige wettelijke termijn van 60 dagen.

De meeste ondervraagde ondernemers hanteren een betaaltermijn van 30 dagen of minder en 71% geeft aan dat (een deel van) hun afnemers die betalingstermijn regelmatig niet nakomen. Veel ondernemers geven aan dat voornamelijk corporate organisaties en (semi)overheidsinstellingen betalingstermijnen hanteren van 60 dagen of meer terwijl mkb-afnemers vaker op tijd betalen. Een vijfde van de ondervraagden zegt dat het betaalgedrag van afnemers is verslechterd sinds de coronacrisis.

Van de ondernemers die te maken hebben met late betalers, geeft 67% aan dat zij te maken hebben met afnemers die pas na 60 dagen of later betalen:

Ook vroegen we of het betaalgedrag van afnemers door de coronacrisis is verslechterd:

Verreweg de meeste ondervraagden ervaren geen (grote) moeilijkheden met afnemers die te laat betalen. Voor 8% van de ondervraagden vormen late betalingen wél een groot probleem:

Wat is er met deze resultaten gebeurd?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gebruikt de resultaten als input voor de wetswijziging waarmee de wettelijke betaaltermijn gehalveerd wordt van 60 naar 30 dagen. BNR heeft de resultaten gebruikt voor onder andere dit nieuwsitem.

Jouw mening is belangrijk!

Wil jij ook jouw mening geven over actuele ondernemersthema’s? Download dan de ONL Ondernemers app en praat mee!