Nieuws

In de tang – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Telegraaf

10 maart 2016

In de tang
Ondernemers worden van twee kanten in de tang genomen als het gaat om pensioen. Eerst als het gaat om het pensioen voor werknemers. Als gevolg van verplichte winkelnering bij bedrijfstakpensioenfondsen en de lage marktrente moeten ondernemers steeds hogere premies betalen. Ze houden daardoor minder over voor salarisverhogingen én investeringen, inclusief het creëren van banen.

De oplossing hoeft niet zo moeilijk te zijn. Geef de pensioenmarkt vrij en laat ondernemers zelf kiezen of ze bij een pensioenfonds willen blijven. Laat ze in overleg met werknemers zelf kiezen of ze een uitkering blijven beloven, gegarandeerd en dus duur, of alleen nog bijdragen aan pensioensparen. De bijdrage blijft vergelijkbaar als bij een gegarandeerde uitkering. Op termijn gaan we hoe dan ook naar een (minimale) pensioenplicht gebaseerd op individuele spaarpotjes voor werknemers.

De tweede poot is hun eigen pensioen. Ook dan hebben ondernemers te maken met de lage marktrente, en langer leven, wat resulteert in een hoge commerciële pensioenverplichting op de balans. Het gevolg daarvan is dat ze minder goed kunnen lenen en investeren in hun bedrijf. Ook hier is de oplossing niet zo moeilijk: geef de keus om het pensioen te baseren op louter de fiscale voorziening en vanaf daar verder op te bouwen. Dat is alles.

Via deze link is de column online na te lezen op de website van de Telegraaf.