Position Papers

Inbreng schriftelijk overleg: Fiscaliteit

ONL staat positief tegenover de ambitie van het kabinet om toe te werken naar een betere benadering van het werkelijk rendement binnen de vermogensrendementsheffing, maar dringt er wel op aan dat dit sneller gebeurt.

Daarnaast draagt ONL een aantal fiscale maatregelen aan die MKB-ondernemers in de huidige onzekere economische tijd weer vooruit kunnen helpen, waaronder het meer gelijkstellen van vreemd en eigen vermogen, het verlengen van bestaande fiscale crisismaatregelen en het stimuleren van investeren in het MKB.

ONL voor Ondernemers; Inbreng Schriftelijk Overleg Fiscaliteit