Nieuws

Inkomensondersteuning zelfstandigen na Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober stopgezet. Gelukkig hebben veel, door de coronacrisis getroffen, ondernemers zelfstandig of met hulp hun beroep weer kunnen oppakken, hun bedrijfsmodel aangepast of ander werk gevonden. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Denk aan de zelfstandigen in de evenementensector. ONL krijgt signalen dat zelfstandig ondernemers op zoek zijn naar financiële hulp, maar niet goed weten waar ze terecht kunnen. 
 
Wanneer je als zelfstandige in (tijdelijke) financiële problemen komt die het voortbestaan van je bedrijf bedreigen kan je een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Vanaf 1 oktober 2021 tot 31 december 2021 wordt de Tozo ingeruild voor een vereenvoudigde Bbz.
Dat betekent dat je als zelfstandige nog steeds een aanvraag voor levensonderhoud kan doen wanneer je door de coronacrisis bent geraakt. De reguliere Bbz is tijdelijk vereenvoudigd op drie punten:
 
• Het buiten toepassing laten van de vermogenstoets. Er wordt niet gekeken naar het vermogen (privé of zakelijk). Het inkomen van de partner telt wel mee;
• Het mogelijk maken van het aanvragen van de Bbz-uitkering met terugwerkende kracht (max. twee maanden). Aanvragen kan van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021, over de gehele periode. Na 31/12 aanvragen kan niet.
• Er wordt uitsluitend naar inkomen in de maanden oktober, november en december gekeken.
Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gaat (dus) per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en het gaat tijdelijk om een directe verstrekking van de Bbz-uitkering om niet (en niet als voorlopige lening).
 
Belangrijke voorwaarde voor toekenning: het bedrijf moet levensvatbaar zijn. Ben je benieuwd of je recht hebt op de vereenvoudigde Bbz? Gemeenten voeren deze regeling uit. Neem dus contact op met je woongemeente. Ook moeten gemeenten je kunnen helpen met ondersteuning in het kader van heroriëntatie op ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers. Het gaat hierbij onder andere om coaching, scholing en schuldhulpverlening.
 
Met ingang van 1 januari 2022 zal de Bbz weer zonder wijzigingen worden uitgevoerd.