Nieuws

Inspirerende ONL voor Ondernemers bijeenkomst in Rotterdam

Den Haag, 12 mei 2014
Wil je ook aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de ONL voor Ondernemerstour, kijk dan snel in onze agenda wanneer we in jouw regio zijn.

Inspirerende ONL voor Ondernemers bijeenkomst in Rotterdam

Op donderdag 8 mei organiseerde ONL voor Ondernemers een bijeenkomst in het kader van de ONL voor Ondernemerstour in het Rotterdamse Pakhuis Santos.

De avond werd afgetrapt door onze initiatiefnemer Hans Biesheuvel. Hij vertelde over hoe hij van kinds af aan door zijn vader werd betrokken in het familiebedrijf en hoe hij uiteindelijk op zijn negentiende zelfstandig ondernemer werd. Vervolgens vertelde hij hoe wij de afgelopen week druk bezig geweest zijn met het overhandigen van het Ondernemersmanifest aan (kandidaat) Europarlementariërs voor de aankomende Europese verkiezingen. Hieruit blijkt dat ONL voor Ondernemers in een korte tijd een volwaardige gesprekspartner voor de politiek geworden is.

Ondernemerstour Rotterdam - Hans Biesheuvel 1

Bespreken kennistafels- Marieke Dekker

Daarna vertelde Directeur Public Affairs Marieke Dekker over hoe de stem van de ondernemers richting de politiek inhoudelijk vorm krijgt. Zo hebben we de afgelopen week overleg gevoerd met verschillende leden van de Eerste Kamer over de Wet Werk en Zekerheid. Ook in Den Haag dringt het besef langzaam door dat kleine en middelgrote ondernemers onmisbaar zijn voor de groei van de Nederlandse economie en dat naar hun problemen geluisterd moet worden.

Na deze introductie konden de ondernemers aan verschillende kennistafels in kleinere groepen plaats nemen. Namens FENEDEX leidde Bart Jan Koopman de kennistafel over export en zaken doen in het buitenland. Aan de tafel van FBM werden onder leiding van Albert van Lunteren en Wim Manders de moeilijkheden op het gebied van financiering besproken. Onder leiding van Michel Bloemheuvel van SIRA Consulting ging het over de overvloed aan regels, die te vaak ondernemers te tijd ontnemen om zich met hun passie bezig te houden: ondernemen.

Mabel van Maurick leidde de tafel waar werd gediscussieerd over bedrijfshuisvesting. Meer flexibiliteit wat betreft huurcontracten en bestemmingsplannen vanuit de gemeente waren de belangrijkste punten.

Kennistafel4

Kennistafel1

Als afsluiting van het programma vertelde schaduwminister van Werk & Inkomen uit het schaduwkabinet Jacqueline Zuidweg hoe zij zich met haar bedrijf Zuidweg & Partners en het mede door haar opgestarte loket mkbdoorstart.nl inzet voor ondernemers die in zwaar weer verkeren. Ondernemers trekken vaak uit schaamte pas te laat aan de bel als zij in financiële problemen zitten, terwijl hulp van buitenaf een faillissement vaker dan gedacht kan voorkomen. Uit de praktijk blijkt dat externe begeleiding om te kijken of een bedrijf -of een deel daarvan- nog levensvatbaar is een uitweg kan zijn uit een op het oog uitzichtloze situatie.

Ondernemerstour Rotterdam - Jacqueline Zuidweg

Na dit inhoudelijke programma was er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten en ervaringen uit te wisselen. De borrel vormde de afsluiting van een inspirerende bijeenkomst, die weer extra kracht heeft opgeleverd om te vechten voor de belangen van onze ondernemers.

Wil je ook aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de ONL voor Ondernemerstour, kijk dan snel wanneer we in jouw regio zijn.