NieuwsPersberichten

Intrekken zzp-minimumtarief goede zaak maar webmodule lost niets op

In een kamerbrief heeft Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag laten weten af te zien van een minimumtarief en zelfstandigenverklaring voor zzp’ers. Vanaf komend najaar is er voor opdrachtgevers bij wijze van proef een webmodule beschikbaar om te bepalen of zij een zelfstandige kunnen inhuren. ONL hamert al lange tijd op een werkbaar alternatief voor het kwalificeren van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers en is blij dat de minister nu duidelijkheid geeft. Maar over de aangekondigde webmodule is ONL kritisch.

Er is draagvlak nodig

‘Dit is een heel belangrijke stap in de goede richting,’ zegt Hans Biesheuvel van ONL. ‘De onzekerheid voor zzp’ers en opdrachtgevers heeft lang geduurd maar gelukkig is de tijd van pleisters plakken nu voorbij. Het is belangrijk dat de arbeidsmarkt duurzamer en beter houdbaar wordt, zeker nu er door de coronacrisis meer onrust en onzekerheid is ontstaan. Maar een hervorming van het arbeidsmarktbeleid slaagt alleen als er draagvlak voor is. En dat is er niet voor de huidige kabinetsvoorstellen die de wet DBA moeten vervangen.’

Ga aan de slag met rapport Borstlap

Het kabinet worstelt al jaren met de positie van zelfstandigen zonder personeel op de arbeidsmarkt. Samen met partnerorganisaties heeft ONL aan commissie Borstlap in januari bouwstenen aangeleverd om het arbeidsmarktbeleid toekomstbestendig te maken. Een aantal concrete aanbevelingen uit dit ONL Toekomstplan Arbeidsmarkt is nu overgenomen. ONL pleit ervoor dat het kabinet met dit rapport aan de slag te gaat, in plaats van een slecht werkbare webmodule verder uit te werken en in te voeren.

Complexe webmodule biedt geen oplossing

ONL is kritisch over de webmodule zoals het kabinet die in het najaar als proef wil inzetten. Biesheuvel: ‘Het is de bedoeling dat een opdrachtgever duidelijkheid krijgt over de arbeidsrelatie door een online vragenlijst in te vullen. Maar de vragen zijn ingewikkeld en de module wordt zowel in vormgeving als in uitvoering als zeer complex ervaren. Bovendien biedt de uitkomst nog steeds geen zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie.’

Focus op duidelijkheid in de arbeidsmarkt

‘Ons arbeidsrecht is niet ingericht op zelfstandigen en dus niet bruikbaar om een arbeidsrelatie te kwalificeren,’ vervolgt Biesheuvel. ‘Zolang de beoordeling van een gezagsrelatie in de Nederlandse jurisprudentie tot uiteenlopende uitkomsten leidt, zal een webmodule ook niet werken. Wij vragen het kabinet dan ook om deze rompslomp achterwege te laten en te focussen op wat nu echt belangrijk is: duidelijkheid in de arbeidsmarkt. En de voorstellen uit het ONL Toekomstplan Arbeidsmarkt kunnen daaraan bijdragen. Wij gaan hierover graag verder in gesprek met het kabinet.’