PodcastTe gast

Investering in innovatie te moeilijk of te riskant? ‘Dat is waar wij inspringen’ – ONL podcast met Wouter Bos, CEO van Invest-NL

‘In onze pijplijn zitten meer dan 90% mkb-aanvragen’, zegt Wouter Bos, CEO van Invest-NL. In de ONL Podcast gaat hij in gesprek met Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering, en Hans Biesheuvel, voorzitter ONL voor Ondernemers, over het investeringsfonds Invest-NL. Deze private onderneming met de overheid als enige aandeelhouder wil Nederland duurzamer en innovatiever maken. Met een aandelenkapitaal van 1.7 miljard euro breekt er een spannende tijd aan voor Bos. ‘Van links tot rechts, de politiek vindt een duurzamer en innovatiever Nederland belangrijk. Wij proberen bedrijven in staat te stellen daar een bijdrage aan te leveren. Dat is een spannende combinatie. Er is geen enkele garantie dat het lukt.’

De afgelopen weken was er veel commotie over Invest-NL. Regeringspartijen VVD en CDA reageerden geïrriteerd toen bleek dat de spelregels van het nieuwe investeringsfonds kleine ondernemers buitenspel zet. Dit is ook ondernemersvoorman Biesheuvel niet ontgaan en hij stelt Bos daarom de vraag: ‘Het is in de Kamer gezegd dat jullie er ook voor het mkb zijn, hoe kunnen zij aansluiting vinden?’

Het gaat wel om de iets grotere mkb-bedrijven, legt de oud-PvdA voorman uit. ‘Maar ook de klassieke mkb-bedrijven, met minder dan 50 werknemers, komen bij ons volop aan bod.’

Hij legt uit waarom Invest-NL zich richt op innovatieve snel groeiende bedrijven (scale-ups). ‘Als je het mkb vergelijkt met dat van andere Europese landen en de Verenigde Staten, dan zie je dat het minder vaak lukt om door de vroege fase heen te komen. Dat heeft te maken met de hoeveelheid beschikbaar risicokapitaal. Die is in Amerika bv. een factor 10 keer zo groot.’ Hij geeft als voorbeeld de bouw van een fabriek voor een nieuw industrieel product. ‘Dan moet je echt een nieuw productieproces bouwen en dat gaat over ketels, pijpen en stroperige substanties. Dan is die stap naar de eerste fabriek, zonder dat er een gegarandeerde omzet is, voor banken heel moeilijk te financieren. Er zijn wel venture capitalists die erin willen stappen, maar zelden voor het bedrag wat nodig is.’ In de VS is dat volgens hem geen probleem, want daar zijn meerdere en grotere fondsen die mee kunnen betalen. ‘Dat gat moeten we dichten ten opzichte van onze concurrenten.’

Kleverlaan, o.a. expert op het gebied van alternatieve financiering, vraagt naar de wijze waarop Invest-NL wil gaan investeren. ‘We hebben geen beperking tot het soort financiering wat we mogen doen’, vertelt Bos. ‘De hoofdregel is: we moeten alleen dingen doen waarvan de markt zegt dat niet (alleen) te doen. Het kan direct, door zelf leningen uit te geven of aandelen te nemen. Maar ook indirect, we kunnen bijvoorbeeld fondsen financieren.’

En als dit misgaat? De minister heeft steeds gezegd dat Invest-NL niet bang moet zijn om risico’s te nemen, volgens Bos. ‘Misschien dat het bij ons wel vaker misgaat dan bij banken of private equity, maar je hebt ook die paar keer nodig dat het goed gaat. We hebben zeker onze exits nodig, maar we kunnen wel wat langer wachten op ons geld dan anderen.’

Bos benadrukt dat bedrijven die financiering krijgen via Invest-NL op veel support kunnen rekenen. ‘De kwaliteit van de technologische innovatie is niet het enige criterium dat een scale-up kan laten slagen. Het gaat vaak om het aansturen van ingewikkelde processen, zoals het zorgen dat je supply-lijn en marketing klopt’, zegt hij. ‘Wij creëren een schil met experts en adviseurs om ons heen die wij kunnen inroepen.’

Hoe bedrijven Invest-NL vinden? ‘Op de site van Invest-NL hebben wij een Quickscan waar ondernemers wat gegevens (sector, bedrag en businessplan) in kunnen vullen. Dan krijg je een uitslag die zegt: voor ons ben je interessant of daar kun je wel terecht.’

Benieuwd naar het hele gesprek (22 min)?

Beluister via Spotify

Beluister via SoundCloud