Persberichten

Persbericht: Investeringsagenda bindmiddel nieuwe coalitie

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 23-03-2017

Investeringsagenda bindmiddel nieuwe coalitie

Ondernemers roepen een volgend kabinet op fors te investeren in het fundament van de economie en samenleving. Het gezamenlijke doel is economische groei op de langere termijn. Bij de formatie moeten de partijen een gezamenlijke toekomstgerichte investeringsagenda centraal stellen. Dit dient het bindmiddel te zijn van de aankomende coalitie. Met een investeringsagenda kunnen we richting geven aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals een energietransitie.
Ondernemers roepen ook  op het werkgeverschap aantrekkelijker maken, de arbeidsmarkt flink te hervormen, te investeren in scholing en een leven lang leren, en het belastingstelsel te herzien. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om economische groei te bewerkstelligen. Ondernemers steken de hand uit naar de politiek, want in deze formatie komt het er op aan. ONL kijkt er naar uit om namens ondernemend Nederland met de politiek samen te werken aan positief toekomstgericht beleid.

Nederland heeft nu de mogelijkheid om te investeren en het fundament van de economie te versterken. De tijd van overleven ligt achter ons. Nu is het moment om de arbeidsmarkt en het belastingstelsel toekomstbestendig te maken.

Ondernemers hebben op ONL kunnen rekenen in verkiezingstijd om de politiek scherp te houden en goede ideeën in te brengen. Zo hebben we onder andere alle lijsttrekkers gesproken en hét Ondernemersmanifest overhandigd. Ondernemend Nederland kan ook tijdens de formatieperiode op ons rekenen om een helder en herkenbaar geluid af te geven. We zullen ons inspannen om te zorgen dat de zaken die geroepen zijn in de verkiezingsstrijd ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Niet alleen tijdens de verkiezingen maar juist ook daarna zullen we de stem van de ondernemer maximaal laten horen.