Nieuws

Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zet zich in voor soepelere afhandeling aardbevingsschade

Groningse ondernemers uit het aardbevingsgebied voelen zich opgelucht en ‘voor het eerst in jaren gehoord’ na een door ONL georganiseerd werkbezoek met staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dat vrijdag plaatsvond in het gemeentehuis van Loppersum. “Ik zie nu meer perspectief dan in jaren. Het is heel fijn dat naar ons verhaal wordt geluisterd”, zegt ondernemer Mark Willem Evenhuis die net als veel andere ondernemers vastloopt in de trage afhandeling van de schade- en versterkingsoperatie van bedrijven met bevingsschade.

In de Helmantelzaal van het pittoreske stadhuis in het Groningse dorp nam Vijlbrief uitgebreid de tijd om de problematiek waar ondernemers tegenaan lopen aan te horen. ONL-voorman Hans Biesheuvel leidde het gesprek in goede banen. Belangrijkste vraag was ‘hoe de ondernemers geholpen kunnen worden’. “We moeten juist de krachten bundelen en ik ben heel blij met de goede samenwerking met Hans Vijlbrief die de klachten van ondernemers heel serieus neemt”, zegt Biesheuvel.

De staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het mijnbouwdossier beloofde dat hij in gesprek gaat met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) over een ander model voor schade-afhandeling. “Een model dat uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen bij claims die worden ingediend”, stelde Vijlbrief.

Ook gaat hij in gesprek over het snel in werking stellen van de eerder toegezegde waardedalingsregeling voor bedrijven. Daarnaast onderzoekt Vijlbrief of er één loket kan komen voor ondernemers. “En bij zeer complexe gevallen moet er maatwerk worden toegepast. In de praktijk zie je vaak dat zodra een casus ingewikkeld wordt dit uitmondt in een juridische rimram waarbij ondernemers moeten bewijzen dat de schade daadwerkelijk is veroorzaakt door aardbevingen.”

Wachten op schade- en versterking
Veel ondernemers wachten na het in kaart brengen van de schade jarenlang op de versterking of het herstel van de schade. Alle vinkjes moeten op groen en daarna komen er pas financiële middelen vrij, schetsen meerdere ondernemers. Ondertussen stijgen ook de bouwkosten en moeten er nieuwe calculaties worden gemaakt. Iets dat volgens bouwbedrijf Van Dijken veel tijd én geld kost. Ook worden ingediende claims weersproken door experts. Zo wordt in veel gevallen in twijfel getrokken of het wel om aardbevingsschade gaat door het IMG.

‘We worden gehoord’
Eerder deden zes ondernemers hun verhaal in de ONL-podcastserie De Groningen Tapes. Hun verhalen deden stof opwaaien en Vijlbrief wil alles op alles zetten om het proces vlotter te trekken. “We worden gehoord en dat is heel belangrijk”, zegt Yvonne Morsselt, die haar bedrijf inmiddels van de hand heeft gedaan. Veel ondernemers, waaronder Eltje Bos en Ageeth Mollema verkochten hun bedrijven met groot verlies vanwege de schade en de onzekere toekomst van ondernemen in aardbevingsgebied. Vijlbrief wil het liefst toe naar het model van verzekeraars toepassen: “We gaan ervan uit dat een claim juist is.” “De juridificering moet zo snel mogelijk stoppen”, zegt Morsselt.

‘Menselijk schade- en herstelproces’
Vijlbrief: “Wij willen toe naar een menselijk schade- en herstelproces. Het IMG moet niet vijf experts en landsadvocaten afsturen op ondernemers. Eén expert die de schade in kaart brengt, moet genoeg zijn.”

Vervolggesprek binnen enkele weken
Binnen enkele weken wil Vijlbrief terugkeren naar het gebied voor een vervolggesprek. Eind deze maand komt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. “Het ligt niet in mijn handen wat de Tweede Kamer daarmee doet, maar ik hecht eraan om deze problematiek op te lossen en deze mensen zijn mij dierbaar”, aldus de staatssecretaris. ONL-voorman Hans Biesheuvel kijkt terug op een vruchtbaar gesprek en is blij met de inspanning die Vijlbrief heeft toegezegd om schot te krijgen in het proces. “Er is meer perspectief. Laten we dit vasthouden en ik ben blij dat de ondernemers gehoord worden”, aldus Biesheuvel.

Beluister hier de De Groningen Tapes. https://soundcloud.com/onlvoorondernemers

 

Foto’s: Mediatheek Rijksoverheid/Jarno Kraayvanger