CoronaNieuws

Kabinet bouwt coronasteun (te) snel af

Vanmiddag heeft het demissionaire kabinet bekend gemaakt dat het steunpakket na het derde kwartaal 2021 eindigt. De beperkende coronamaatregelen zijn de afgelopen weken sneller dan verwacht teruggedraaid en dat is goed nieuws voor veel bedrijven. Ook lijkt de economie zich sneller te herstellen dan gedacht. Alleen in het geval van nieuwe grootschalige en nationale sluitingen kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen.

ONL snapt dat het demissionaire kabinet ondernemers nu duidelijkheid probeert te geven. Tegelijkertijd kunnen de gemaakte keuzes voor ondernemers in specifieke sectoren echt verkeerd uitpakken. Sectoren als de kermis- en bowlingbranche zitten nog in de opstartfase en verschillende ondernemers in de reisbranche, de evenementensector en veel nachtclubeigenaren wachten nog op het kunnen organiseren van een eerste activiteit. Ook na september zullen er nog bedrijven zijn die echt overheidssteun nodig hebben. Het herstel is niet vanzelfsprekend gezien de grote onzekerheden rond Corona. Maatwerk voor specifieke sectoren blijft wat ONL betreft ook na september 2021 nodig en daarom is de generieke stap tot stoppen van het steunpakket wat ONL betreft te voorbarig.

Hans Biesheuvel: “Ik begrijp de overwegingen van het kabinet om het steunpakket na september stop te zetten, maar er zijn sectoren die (nog) niet hebben kunnen profiteren van het feit dat het economisch snel beter gaat.” Het demissionaire kabinet heeft vier weken geleden wat ONL betreft terecht besloten om het steunpakket in het derde kwartaal door te zetten. Biesheuvel: “Veel ondernemers hebben het door corona nog hartstikke zwaar. Voor sommige sectoren geldt dit ook na september. Zo vallen er al veel evenementen in het water, omdat het vergunningstraject te laat op gang kwam. Voor deze sectoren moet er na 1 oktober een steunpakket op maat komen”. ONL gaat hier zo snel mogelijk over in gesprek met het demissionaire kabinet.

Het demissionaire kabinet heeft vanmiddag ook meegedeeld dat de loonsubsidie NOW wordt gewijzigd nu de economie zich herstelt. Nu alle bedrijven open kunnen, mogen werkgevers daarnaast in het nieuwe pakket nog een omzetverlies tot maximaal 80 procent opgeven. Het subsidiepercentage van 85% blijft wel intact, alleen kan je dus geen 100% omzetverlies meer doorgeven. Net als het stopzetten van de steunmaatregelen pakt ook deze versobering voor specifieke sectoren slecht uit. Het is zuur voor sectoren als de kermisondernemers die, net als in de afgelopen 1,5 jaar, ook in het derde kwartaal niet tot nagenoeg geen omzet behalen en voor wie de onzekerheid door dit beluit alleen maar groter wordt. Ook op dit punt acht ONL maatwerk noodzakelijk.

Tot slot is het goed dat het demissionaire kabinet heeft geluisterd naar de oproep van ONL en de gehele Tweede Kamer om de periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen te verlengen tot 1 oktober. Ondernemers in de opstartfase kunnen nog niet direct voldoen aan de belastingaanslagen. In het licht van de totale opgebouwde belastingschuld blijft ONL zich zorgen maken. De angst zit in de onzekerheid over de mogelijkheid tot terugbetalen en de gehanteerde termijnen. ONL zal dit actief blijven monitoren en waar nodig in contact treden met het demissionaire kabinet.