Nieuws

Kabinet is demissionair, het belang van ondernemers niet!

Na het ontslag van het kabinet op 7 juli 2023 betekent dit dat zij demissionair doorgaan. Zogeheten controversiële thema’s worden doorgeschoven naar een volgend kabinet, wat onvermijdelijk voor stilstand kan gaan zorgen. “Voor ondernemers is stilstand helemaal niet wenselijk op dit moment, wij roepen de politiek en ministeries daarom op om ook op economisch, ondernemers en werkgeversvlak het werk voort te zetten.” aldus ONL-voorman Hans Biesheuvel.

Afgelopen week viel het doek voor het Kabinet Rutte-IV, wat betekent dat de aankomende maanden de regering demissionair doorgaat. Totdat er een nieuwe regering is gevormd zal dit kabinet alleen nog noodzakelijke en essentiële kwesties behandelen. Dit betekent dat ontwikkelingen op veel dossiers stil komen te liggen en er geen belangrijke en doorslaggevende beslissingen worden genomen. Dit terwijl het voor ondernemers van groot belang is dat de overheid en de politiek cruciale besluiten neemt om de regellast voor ondernemers te verkleinen, alle maatregelen rondom klimaat en milieu voor ondernemers draagbaar te maken en de ondernemers in hun rol als werkgever te ondersteunen naar een nieuwe en vitale arbeidsmarkt. “Laten we de komende maanden tot de nieuwe verkiezingen niet verloren laten gaan want Nederland kan niet langer stilstaan en hierin kan de Tweede Kamer een belangrijke rol spelen ook richting Prinsjesdag” spoort Biesheuvel de huidige Kamerleden aan. 

Arbeidsmarkt
“Minister Van Gennip van SZW had een grote stap gezet door haar plannen voor een hervorming van de arbeidsmarkt te presenteren. Voor kleine ondernemers, zo’n 96% van de werkgevers in Nederland, is er nog weinig zicht op daadwerkelijke wendbaarheid.” geeft Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers aan. “Er moet nog veel worden geschaafd en gesleuteld aan de plannen van de minister, en dat kan niet wachten op een nieuw kabinet.” ONL voor Ondernemers wil benadrukken dat het besef terug moet dat bedrijven en ondernemers de sleutel zijn naar vele maatschappelijke uitdagingen. Stilstand op deze punten zijn allerminst wenselijk. 

Toegang tot financiering
De toegang tot financiering moet nog steeds aanzienlijk verbeterd worden. “Minister Adriaansens van EZK was druk bezig met de oprichting van een centrale financieringshub voor het mkb”, zegt Biesheuvel. “Dit zou ondernemers helpen bij het vinden van passende financiering. Als de oprichting hiervan wordt uitgesteld, blijft het vinden van financiering lastig, wat een onnodige rem op de economie vormt.” Hij benadrukt dat de verdienkracht en sterke concurrentiepositie van Nederland niet vanzelfsprekend zijn en daar moeten ondernemers en overheid gezamenlijk in blijven investeren, een missionair kabinet of niet. 

Duurzaamheid
Het vallen van het kabinet betekent dus onvermijdelijk vertraging voor sommige onderwerpen. Maar deze vertraging mag niet gelden voor de verduurzamingsslag van ondernemers. “Ondernemers zijn nu beslissingen aan het maken, nu investeringen aan het doen en hebben op dit moment last van trage vergunningverlening, netcongestie, een gebrek aan betrouwbaar advies en toegankelijke financiering.” aldus Hans Biesheuvel (ONL voor Ondernemers). Deze obstakels behoeven aandacht en kunnen niet in de wacht worden gezet. Ondernemers zijn aan het verduurzamen en hebben hierbij behoefte aan een actieve, faciliterende en samenwerkende overheid. “Randvoorwaarden moeten op orde gebracht worden, zeker voordat beprijzende maatregelen zoals het verhogen van de energiebelasting in werking treden.”

ONL voor Ondernemers hoopt namens alle ondernemers van Nederland dat de overheid en de politiek haar verantwoordelijkheid serieus neemt. “De overheid kan het zich niet permitteren om na een pittige coronacrisis en torenhoge energiekosten de ondernemers in Nederland in de kou te laten staan. Zij moeten ongeacht de politieke situatie koste wat het kost deze motor van de samenleving draaiende houden!” besluit Biesheuvel.