CoronaNieuwsPersberichten

Kabinet zet in op herstel van de economie en het vertrouwen van ondernemers en zzp’ers

Zojuist presenteerde het kabinet in een persconferentie het noodpakket om bedrijven en hun werknemers te ondersteunen in deze economisch ongekende tijden. De drie betrokken ministers hebben de maatregelen van hun ministeries uiteengezet, waarmee ondernemers en zzp’ers door de storm moeten worden geholpen. ONL is het kabinet dankbaar voor de grote stappen die zij hebben gezet en we geven hen dan ook graag de ruimte om het te gaan uitvoeren. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel: “Dit noodpakket is het begin van het herstel van vertrouwen in deze economisch bizarre tijden, laten we het met beide handen in een hoog tempo aangrijpen. Nu is het tijd om met z’n allen achter het kabinet te staan en samen de maatregelen uit te voeren.”

Allereerst sprak minister Wiebes van Economische Zaken over een noodloket dat bedrijven in zwaar getroffen sectoren 4.000 euro gaat overmaken om een eerste klap op te vangen. De voorwaarden worden nog nader uitgewerkt en ONL roept het ministerie op zeer coulant te zijn met de kaders hiervoor. Daarnaast worden de BMKB en de GO verruimt, waardoor ondernemers makkelijker krediet kunnen lenen bij de bank met garantstelling van de overheid. ONL krijgt signalen dat banken momenteel nog niet de mankracht hebben om ondernemers optimaal te helpen. Banken moeten daarbij nu echt oude voorwaarden voor de BMKB loslaten, zodat kredieten verstrekt kunnen worden. Het is essentieel voor de snelheid van de maatregelen dat banken snel ondernemers te woord kunnen staan. Er is een groot capaciteitstekort bij banken, terwijl er in Nederland veel financieel experts rondlopen. Banken, overheden en ondernemersorganisaties moeten op zeer korte termijn samen een plan maken om dit probleem op te lossen. Ook is het positief dat kleine ondernemers bij Qredits een uitstel van aflossing en een renteverlaging tot 2% krijgen. ONL roept daarnaast het kabinet op om alle alternatieve financiers gelijkwaardig aan te laten haken, aangezien veel familiebedrijven gebruik maken van deze vormen van financiering.

Minister Hoekstra van Financiën beschreef dat het pakket zal mee ademen met de noden van bedrijven, om deze overeind te houden. Door dit pakket wordt het voor bedrijven mogelijk om direct bij aanvraag alle belastingvorderingen van de Belastingdienst te stoppen. Achteraf zal pas de geldigheid hiervan worden getoetst en zal ook de invorderingsrente worden verlaagd van 4% naar 0%. Ook is één van zijn maatregelen dat zzp’ers drie maanden uitstel krijgen van het betalen van belasting. ONL vraagt iedereen in Nederland om met elkaar mee te denken en coulant te zijn. Iedereen in Nederland moet solidair handelen en zijn ‘faire share’ pakken. De overheid neemt een flinke stap en zet in op het herstel van het vertrouwen van ondernemers. Laten wij, als ondernemers, dit voorbeeld volgen en nu gezamenlijk onze bedrijven en onze werkgelegenheid overeind houden.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft duidelijk gehoor aan de tekortkomingen van de werktijdverkorting. Hij kiest ervoor om met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) te komen.

Deze tijdelijke noodmaatregel is in lijn met de oproep van ONL om bedrijven laagdrempelig en snel te gaan ondersteunen. Door weinig voorwaarden te stellen die vooraf getoetst moeten worden wordt overheidsbureaucratie teruggedrongen. De voorwaarde dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode is meer dan begrijpelijk. Zoveel mogelijk bedrijven moeten door deze tijdelijke crisis komen zodat werkgelegenheid behouden blijft. ONL steunt deze noodmaatregel dan ook van harte en hoopt dat de regeling snel beschikbaar komt.

Afgelopen week pleitte ONL er al voor dat zzp’ers versneld toegang moeten krijgen tot de Bbz. Door het weghalen van de vermogens- of partnertoets verwachten wij dat zzp’ers meer ademruimte zullen krijgen door de tijdelijke bijstandsregeling. Ook geeft dit pakket gehoor aan onze oproep dat zzp’ers in acute nood zo snel mogelijk geholpen moeten worden. We kunnen met deze maatregel – in combinatie met de ‘compensatieregeling getroffen sectoren’ – zeggen dat zzp’ers op stevige steun van de overheid kunnen rekenen. Dat is hard nodig want tegen de uitbraak van het coronavirus kan geen enkele zzp’er zich financieel wapenen. Nu hoeven levensvatbare zzp-ondernemingen niet onnodig failliet te gaan.

Hans Biesheuvel: “Voor alle maatregelen geldt dat ze enorm welkom zijn, maar de snelheid waarmee ze in werking worden gesteld zal essentieel zijn om de Nederlandse bedrijven overeind te houden.”